Matura 2022 - podstawowe informacje (prezentacja)

 

Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania - MATURA 2022

Deklaracja 1a dla:
Wypełnij Deklarację A, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Deklaracja 1a [aktualizacja deklaracji]

Deklaracja 1b dla:
Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):

(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana

(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce (3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości (4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja 1b

Deklaracja 1c

Wypełnij Deklarację C, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

Deklaracja 1c