W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce przekazujemy Państwu list List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do uczniów i Rodziców. Prosimy o zapozanie się z jego treścią:

list skierowany do Uczniów

list skierowany do Rodziców