Z radością informujemy o bardzo znaczącym sukcesie maturalnym młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie w sesji wiosennej 2021. Bardzo wysokie wyniki uzyskane przez naszych Maturzystów rocznika 2021 pozwoliły na uplasowanie się powiatu opatowskiego na II miejscu wśród powiatów podległych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz na II miejscu w województwie świętokrzyskim.

Do egzaminów maturalnych przystąpiło 92 tegorocznych abiturientów, spośród których 16 osób uzyskało wynik 100% z następujących przedmiotów: język angielski poziom podstawowy – 10 osób, matematyka poziom podstawowy - 4 osoby, język angielski poziom rozszerzony – 1 osoba, biologia – 1 osoba.

Średnie wyniki uzyskane przez Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie z poszczególnych przedmiotów – wg wstępnego Raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi dla terminu głównego matury – maj 2021r., są od kilku do kilkunastu procent wyższe na tle średnich wyników uzyskanych w kraju, w województwie świętokrzyskim i w powiecie opatowskim.

Przedmiot/poziom

Wynik w kraju

Wynik w woj. świętokrzyskim

Wynik w pow. opatowskim

Wynik w LO Opatów

J. polski PP

55%

52%

51%

62%

J. polski PR

49%

49%

55%

59%

Matematyka PP

56%

58%

68%

71%

Matematyka PR

31%

29%

28%

34%

J. angielski PP

76%

74%

77%

82%

J. angielski PR

65%

62%

56%

69%

Biologia

33%

36%

31%

49%

Chemia

35%

37%

41%

46%

Geografia

33%

31%

36%

41%

Fizyka

37%

34%

18%

34%

Historia

37%

37%

26%

35%

WOS

28%

25%

23%

34%

Informatyka

38%

33%

-

54%

W podsumowaniu opublikowanych wyników matury Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska zaznaczyła, że szkoła jest placówką środowiskową, przychodzą tu młodzi ludzie z różnym potencjałem, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołów klasowych i nauczycieli, każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Pani Dyrektor dziękuje młodzieży i nauczycielom, którzy we wspólnym, dobrze zorganizowanym działaniu, zapisują kolejną piękną kartę w historii szkoły. Zwraca także uwagę, że Maturzyści  rocznika 2021, wchodząc, dzięki tak dobrym wynikom matury w środowiska uniwersyteckie i akademickie, wniosą tam cząstkę tej szkoły – tradycję, piękne postawy i wartości.

Maturzyści – dziękujemy i gratulujemy!!!