Nie ma szkoły idealnej dla wszystkich. Ale możemy a nawet powinniśmy do takiego ideału dążyć…” to słowa pani dr. hab. Barbary Marcinkowskiej, wskazujące na potrzebę nieustannych starań szkoły o zapewnienie jak najlepszych możliwości edukacyjnych młodzieży.

Ta idea realizowana jest w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, bowiem młodzież otoczona jest tu staranną opieką pedagogiczną, co zostało uhonorowane uzyskaniem 1 miejsca w Powiecie Opatowskim, 14 miejsca w województwie i 506 lokaty w kraju w Rankingu Szkół Średnich przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Takie miejsce zapewnia szkole prawo do używania w roku 2021 i w latach następnych tytułu „Brązowej” tarczy Szkoły, co świadczy o przynależności do najlepszych placówek w Polsce oraz wysokiej ocenie pracy szkoły.

 

Na uzyskanie przez Szkolę takiego wyniku składa się wiele czynników, jednak należy pamiętać, że opatowski „Bartosz” to szkoła środowiskowa, uczy się w niej młodzież o różnych możliwościach intelektualnych, pochodząca z różnych środowisk. W tej różnorodności uczniów jest zawarta wartość Szkoły, w której dostrzegany jest indywidualizm każdego młodego człowieka. Nauczyciele pomagają i wspierają uczniów w ich drodze edukacyjnej, motywując do wysiłku twórczego, na miarę możliwości każdego z nich. Dlatego uczniowie, wybierając dla siebie odpowiedni profil klasy, mają warunki do rozwoju swoich uzdolnień, zainteresowań, ambicji i aspiracji naukowych, artystycznych i społecznych. W szkole realizowane są projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, konsultacje, aby każdy uczeń miał możliwość własnej ścieżki rozwoju. Te zajęcia wspierają najbardziej uzdolnionych  uczniów i tych, którzy dopiero te uzdolnienia odkrywają. Inspirują do poszukiwań naukowych, do rozwoju swojej wrażliwości. Dla wszystkich są stworzone szanse uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, co pomaga w osiągnięciu wysokich wyników maturalnych i kontynuacji nauki na najlepszych polskich uczelniach.

Uzyskana lokata jest sukcesem całej społeczności szkolnej, cieszy Dyrekcję, Nauczycieli, Uczniów i wszystkich Pracowników Szkoły. Jest dumą z wieloletniej pracy pedagogicznej. Jest także motywacją do jeszcze większych starań o nieustanne podnoszenie poziomu edukacyjnego Szkoły.

Dyrekcja Szkoły składa gratulacje nauczycielom, dziękuje za pracę i wsparcie każdego ucznia w jego potrzebach. Kieruje także słowa uznania dla uczniów, którzy zawsze są najważniejszym podmiotem szkoły.