Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (wersja pdf)

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: lo.opatow.ids.pl

  1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów
  2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • obsługa zapytań przez formularz
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:
  1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 2. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ogicom.pl.
  2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
  3. Pod adresem https://ogicom.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
  4. Firma hostingowa:
   • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
   • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
   • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
   • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
   • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
   • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
   • powołała Inspektora Ochrony Danych.
  5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
   • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • informacje o adresie IP,
   • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
   • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
 3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych po adresem: ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 4. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rekrutacji do Szkoły,  itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 6. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 7. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   • Edge
   • Internet Explorer
   • Chrome
   • Safari
   • Firefox
   • Opera

Urządzenia mobilne:

   • Android
   • Safari (iOS)
   • Windows Phone

Deklaracje i oświadczenia maturalne:

Druki deklaracji maturalnych dostępne są na stronie:http://komisja.pl/info.php?i=158

Ocena zachowania półroczna i końcoworoczna.

(wyciąg ze Statutu Szkoły)

Półroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom;

h) udział w zawodach sportowych;

i) aktywny udział w szkolnym wolontariacie;

j) zaangażowanie w życie szkoły, środowiska lokalnego (akademie, uroczystości);

k) udział w konkursach i olimpiadach.

Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

Zachowanie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Tryb ustalania oceny zachowania:

1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy;

2) Ustalając ocenę zachowania, wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę: opinię ucznia o własnym postępowaniu i zachowaniu (samoocenę), opinię samorządu klasowego, opinię nauczycieli uczących w danej klasie i innych pracowników szkoły (nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do wpisywania w dzienniku lekcyjnym pozytywnych i negatywnych uwag o uczniu. Jeżeli przy nazwisku ucznia nie ma żadnych uwag zespół nauczycielski nie powinien zmieniać oceny proponowanej przez wychowawcę klasy). Opinię samorządu klasowego i innych uczniów o zachowaniu kolegi. Informacje dotyczące pozaszkolnej działalności ucznia;

3) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Kryteria ocen zachowania. Przy ustalaniu oceny należy przestrzegać następujących kryteriów:

Ocena wzorowa (wz)

- wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;

- rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;

- osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa i kraju w olimpiadach przedmiotowych, zawodowych, sportowych;

- bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska;

- dba o honor i tradycje szkoły;

- jest uczciwy w codziennym postępowaniu;

- nie ulega nałogom, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji;

- dba o kulturę słowa, godnie zachowuje się w szkole i poza nią;

- bierze aktywny udział w wolontariacie szkolnym;

- w pełni przestrzega postanowień Statutu Szkoły.

Ocena bardzo dobra (bdb)

- przestrzega postanowień statutu Szkoły;

- postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

- dba o honor i tradycje szkoły;

- jest współorganizatorem imprez szkolnych i środowiskowych;

- reprezentuje szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych;

- uczestniczy w dniach promocji szkoły;

- uczeń, który ma ponad 8 spóźnień lub więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin nie może otrzymać oceny bardzo dobrej;

- udział w szkolnym wolontariacie.

Ocena dobra (db)

- dobrze wypełnia obowiązki szkolne;

- jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;

- bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach na etapie szkolnym;

- nie ulega nałogom dba o kulturę słowa;

- uczeń, który ma w ciągu półrocza więcej niż 10 spóźnień lub ponad 10 godz. nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny dobrej.

Ocena poprawna (pop)

- nie ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych;

- mało angażuje się w życie klasy i środowiska;

- nie ulega nałogom;

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

- kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

Ocena nieodpowiednia (ndp)

- przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających;

- często narusza postanowienia Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;

- jest arogancki wobec kolegów i pracowników szkoły;

- ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów;

- niszczy mienie szkolne i prywatne;

- często opuszcza zajęcia lekcyjne;

- nie ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych.

Ocena naganna (ng)

- bardzo często narusza postanowienia Statutu Szkoły;

- jest agresywny i stosuje przemoc wobec kolegów i innych osób;

- toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

- nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

- swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów;

- jest odpowiedzialny za czyny karalne.

Przewidywaną ocenę zachowania wystawia się na tydzień przed planowanym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie lub instytucje pieczy zastępczej) nie zgadzają się z oceną proponowaną, następuje powtórna analiza zachowania ucznia przez samorząd klasowy, zainteresowanego ucznia i wychowawcę klasy.

Uczeń zainteresowany wystawieniem oceny wyższej niż proponowana powinien przedstawić rzetelne argumenty za podwyższeniem oceny.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wpłat należy dokonywać na adres: Zespół Szkół Nr 2, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów

Nr konta: 75849300040120035345030019

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Podręczniki dla klas I

Podręczniki dla klas II

Podręczniki dla klas III

Wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla technikum

Podręczniki dla klas I