organizacja

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie jest szkołą główną Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, obok której istnieje również Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Organizacja pracy szkoły opiera się na współpracy i współdziałaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym obejmującym młodzież, wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkoły – Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Administracji i Przyjaciół szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Świętokrzyski Kurator Oświaty, zaś organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Opatowie.

 

Język polski:

 • mgr Bożena Domagała-Rej
 • mgr Joanna Lawęda
 • mgr Ewa Siwecka
 • mgr Magdalena Zając

Język angielski:

 • mgr Monika Czerwińska-Minkina
 • mgr Agnieszka Grad
 • mgr Aneta Kucharczyk

Język niemiecki:

 • mgr Marlena Serwicka

Język francuski:

 • mgr Beata Zwolińska-Kaptur

Język rosyjski:

 • mgr Anna Gach

Historia, wiedza o społeczeństwie

 • mgr Małgorzata Grządziel
 • mgr Piotr Kaptur
 • mgr Barbara Kasińska
 • mgr Agnieszka Stefańska

Historia i teraźnieszość

 • mgr Agnieszka Stefańska

Matematyka:

 • mgr Zuzanna Herbuś
 • mgr Anna Nowak
 • mgr Monika Wosik

Fizyka:

 • mgr inż. Mirosław Pargieła

Chemia:

 • mgr Magdalena Duda

Biologia:

 • mgr Ewa Basak
 • mgr Monika Jaśkiewicz-Wielgus

Geografia:

 • mgr Małgorzata Kołodziej
 • mgr Małgorzata Stępień

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Jacek Cheba
 • mgr Małgorzata Szczepańska
 • mgr Artur Waszczyk
 • mgr Magdalena Zając

Religia:

 • o. Adrian
 • ksiądz Piotr Rej

Informatyka:

 • mgr Łukasz Kasprowicz
 • mgr inż. Marek Kasprzyk
 • mgr inż. Mirosław Pargieła

Podstawy przedsiębiorczości:

 • mgr Piotr Kaptur

Wiedza o kulturze:

 • mgr Joanna Lawęda

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Anna Gach

Pedagog szkolny:

 • mgr Agnieszka Miśkiewicz

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Szczepańska 

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa, od 800 do 1500Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Siwecka

Godziny przyjęć interesantów: wtorek i czwartek, od 800 do 1500