Jesteśmy szkołą z ponad 100 letnią historią, szkołą kształcącą kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych świata, refleksyjnych i twórczych, zaangażowanych w życie społeczne.

Absolwentów naszej szkoły przygotowujemy do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w językach obcych, do realizacji swoich marzeń i pasji.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny, a my jesteśmy dla każdego ucznia.