Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie to wielkie i piękne Święto Szkoły. To rocznica powołania do istnienia ważnej placówki oświatowej, której ziemia opatowska potrzebowała u progu niepodległości, aby kształcić swe dzieci. To również świadectwo mądrości, ambicji, odwagi i determinacji założycieli Szkoły, dyrektorów i nauczycieli, którzy przez wiek - od 1917r. do 2017r. – Szkołę tę prowadzili. To święto rodzin ziemi opatowskiej, które posyłały swe dzieci do opatowskiego liceum, aby dać im możliwość rozwoju i wyjścia w świat. Powaga tego święta wynika również z naszej polskiej mentalności i tożsamości, bowiem my Polacy z wielką czcią pielęgnujemy pamięć ważnych dla nas wydarzeń, obchodząc jubileusze.

Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie to wydarzenie wieloetapowe, zapoczątkowane 4 kwietnia 2017r. świętem patrona Szkoły - Bartosza Głowackiego. Przywołanie pamięci tego bohatera narodowego miało duże znaczenie, bowiem w tej placówce od początku jej istnienia przywiązywano bardzo dużą wagę do kształtowania postaw, systemu wartości wychowanków.

Bartosz Głowacki, wybrany przez założycieli Szkoły na patrona, inspirował uczniów i nauczycieli do szlachetnych czynów dla narodu i społeczności lokalnej w różnych czasach historii Szkoły. Działania te były utrwalane w fotografii, dokumentach szkolnych, wspomnieniach absolwentów, które zostały zaprezentowane na wystawach przygotowanych w związku z Jubileuszem i udostępnione dla mieszkańców Opatowa w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz w budynku Szkoły.

Społeczność szkolna uczciła też pamięć założycieli Szkoły - członków Komitetu Włościańskiego Ziemi Opatowskiej, zasadzeniem w dniu 20.09.2017r. w ogrodzie szkolnym Jodeł Pamięci. Była to dla młodzieży szkolnej piękna sposobność do zapoznania się z sylwetkami wybitnych ludzi - naszych przodków, którzy tak bardzo cenili dostęp do kształcenia. Wiedzę na ich temat wykorzystali uczniowie podczas konkursu dotyczącego historii Szkoły „100 lat Bartosza”, przeprowadzonego w dniu 20.09.2017r. Młodzież pamiętała również o zmarłych nauczycielach i pracownikach Szkoły.

Wszystkie te działania wpisały się w przygotowanie głównych uroczystości Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, które miały miejsce w sobotę 23 września 2017r. W tym dniu do opatowskiego liceum przybyli Absolwenci z różnych roczników, z wielu zakątków świata – z bliska i z bardzo daleka. Serdecznie przywitała Ich Pani Dyrektor Barbara Kasińska, dziękując za przyjęcie zaproszenia do świętowania wielkiego Jubileuszu Szkoły. Ich obecność była utrwalona wspólnym zdjęciem przed budynkiem szkolnym. Oczy i myśli Absolwentów skierowały się również w stronę pomnika nauczycieli pomordowanych podczas II wojny światowej, o których pamięć jest nadal żywa i wywołuje wewnętrzną potrzebę złożenia im kwiatów i podziękowań za odwagę i poświęcenie.

Następnie uczestnicy Jubileuszu w asyście orkiestry OOK i pocztów sztandarowych uroczyście wyruszyli do klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie, aby uczestniczyć we mszy świętej. Sprawowali ją księża – Absolwenci – Jan Kędziora, Gracjan Broda, Maciej Gubernat, Piotr Przysucha oraz proboszcz parafii św. Marcina w Opatowie – Michał Spociński. Msza święta była sprawowana w intencjach związanych ze Szkołą:

· Dziękczynna za 100 lat istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie

· Za nauczycieli, wychowawców, uczniów Szkoły, którzy oddali życie służąc narodowi polskiemu i społeczności opatowskiej

· Za zmarłych założycieli Szkoły, dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów

· O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla społeczności szkolnej – dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników administracji i obsługi, Młodzieży oraz Dobrodziejów Szkoły

· Za Absolwentów Szkoły i Gości obecnych na dzisiejszym Jubileuszu.

Msza święta połączyła w modlitewnym skupieniu bieżących Uczniów, Wychowanków i Absolwentów, Nauczycieli obecnych i emerytowanych, Dyrekcję, Władze samorządowe i państwowe, Rodziców oraz Pracowników administracji i obsługi. Ksiądz Maciej Gubernat w homilii jubileuszowej odniósł się do historii Opatowa, w którą na stałe wpisane są dzieje opatowskiego liceum, od początku jego istnienia, poprzez trudną historię XX wieku oraz mądrość założycieli, którym towarzyszyło przesłanie Jana Zamojskiego o kształceniu młodzieży dla dobra przyszłości Ojczyzny. Wspomniał również o wielu rocznikach Absolwentów, o tysiącach osób, dla których wykształcenie w tej Szkole miało znaczenie. Chociaż losy Absolwentów – mówił ks. M. Gubernat – potoczyły się różnie, a życiowe drogi czasem się poplątały i zagubiły właściwe kierunki, to jednak przed wszystkimi Absolwentami stoi dziś ważne zadanie – pielęgnowanie pamięci o tym, skąd pochodzili i rozgłaszanie dobrego imienia tej Szkoły, dla której historia i tradycja stanowią trwały fundament, na którym budowana jest przyszłość i nadzieja.

Po Mszy świętej uczestnicy Jubileuszu znów razem stanęli do pamiątkowego zdjęcia i wrócili w uroczystym pochodzie do Szkoły, aby dalej świętować 100–lecie Szkoły i cieszyć się obecnością tak licznego grona Absolwentów. Wśród nich znaleźli się najstarsi – Panie Kazimiera Latus, Stanisława Filarowska oraz Pan Kazimierz Gul, którym Pani Dyrektor podziękowała za wieloletnią przyjaźń, wspieranie działań Szkoły oraz za powierzenie następnym pokoleniom dorobku, wartości i tradycji szkolnych minionych pokoleń uczniów i wychowanków.

Pani Dyrektor Barbara Kasińska serdecznie podziękowała także Nauczycielom - Emerytom, którzy wiele lat swej pracy zawodowej poświęcili uczniom tej Szkoły, budując Jej dobry wizerunek.

Następnie odsłonięte zostały tablice upamiętniające:

· Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie – odsłonięta przez Posła Ziemi Świętokrzyskiej, Absolwenta Szkoły – Pana Kazimierza Kotowskiego oraz Absolwenta Pana Kazimierza Gula

· Współzałożyciela Szkoły – Jana Oficjalskiego – ufundowana i odsłonięta przez przedstawiciela Rodziny Oficjalskich

· Jodły Pamięci – poświęcona Założycielom Szkoły – odsłonięta przez uczniów, zwycięzców konkursu „100 lat Bartosza”.

Uczestnicy Jubileuszu wysłuchali też referatu Pana Wojciecha Lesińskiego – przedstawiciela Rodziny Oficjalskich, który podzielił się wspomnieniami rodzinnymi.

Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Weronika Kalita, która wskazała na wielkie znaczenie Jubileuszu, który jest nie tylko świętem Szkoły i Opatowa, ale także uczniów, którzy dziś sięgają do historii swych rodzin - dziadków, babć, rodziców, rodzeństwa i krewnych, dziękując im za to, że edukację swych najbliższych powierzyli tej Szkole.

Szkoła ta, jak wskazała Pani Dyrektor, wykształciła wielu wybitnych absolwentów, którzy na różnych uczelniach w Polsce i za granicą rozwijali swe pasje, zapoczątkowane w opatowskim liceum, realizując swe marzenia. Szkoła bowiem zapewnia swym uczniom możliwie najlepsze warunki kształcenia, aby edukacja tutaj była na wysokim poziomie. Placówka nieustannie rozwija się, a obecnie planowana jest modernizacja bazy sportowej poprzez budowę nowoczesnego boiska zewnętrznego. Działania te zostały docenione przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Panią Małgorzatę Skrzypczak, która wręczyła podziękowanie Pani Dyrektor.

Młodzież obecnie ucząca się w Szkole uświetniła obchody jubileuszowe przedstawieniem pt. „Lubię wracać tam, gdzie byłem już…” , zapraszając do współudziału Absolwentów z ostatnich lat. Był to spektakl światła, słowa i ruchu, który ukazywał losy Absolwentów, ich wspomnienia o kolegach i koleżankach a także o zmarłych nauczycielach i wewnętrzną potrzebę powrotu do szkolnych lat.

Po przeżyciach artystycznych uczestnicy Jubileuszu chętnie pozowali do zdjęć swoich roczników. Uczestniczyli też w spotkaniach grup rocznikowych i we wspólnym obiedzie. Wieczorem zaś bawili się na Balu Absolwentów. Wyjechali z Opatowa z odnowionymi po latach przyjaźniami, ze spojrzeniem na Szkołę przez pryzmat swoich życiowych doświadczeń i losów oraz z upominkami jubileuszowymi. Rozmowy, wspomnienia, relacje z Jubileuszu długo będą prowadzone. Jedna z uczestniczek Zjazdu Absolwentów – Paulina Grzęda, matura 2006 – podzieliła się swoimi refleksjami z uroczystości, wskazując na wewnętrzną potrzebę uczestniczenia w takim Święcie Szkoły, dzięki czemu każdy Absolwent czuje się członkiem wielopokoleniowej Rodziny opatowskiego liceum, niezależnie od tego, jakie jest jego miejsce w dorosłym życiu. Takie spotkania dodają siły, poczucia dumy ze wspólnych szkolnych korzeni.

Absolwenci opuścili Szkołę z radością przeżytych chwil i wspomnień, wzruszeniem i nadzieją na kolejne spotkania jubileuszowe.

Zakończeniem Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie będzie święto Komisji Edukacji Narodowej planowane na dzień 13 października 2017 roku.

Dyrekcja Szkoły dziękuje Absolwentom, Władzom państwowym i samorządowym, Nauczycielom, Nauczycielom – Emerytom, Pracownikom administracji i obsługi, Rodzicom, Przyjaciołom Szkoły, Uczniom, Sponsorom i Mediom za zaangażowanie w uczczenie 100 rocznicy istnienia Liceum im. Bartosza Głowackiego w Opatowie.

Przedstawiamy galerię zdjęć z Jubileuszowego zjazdu Absolwentów, który odbył się w dniu 23 września 2017 roku.

 

.