Maturzyści w Bartoszu znają już swoje wyniki. Są one bardzo dobre, bowiem ze wszystkich przedmiotów średnie wyniki przewyższają średnie uzyskane przez maturzystów w powiecie opatowskim i w województwie świętokrzyskim. Jednak najbardziej imponujące są wyniki z chemii oraz matematyki. Z tych przedmiotów maturzyści z Bartosza uzyskali ponad dwukrotnie wyższy wynik od średniego w województwie świętokrzyskim. Rówinież bardzo wysokie wyniki dotyczą języka angielskiego (19 maturzystów uzyskało wartość najwyższą – 100% p. podstawowy), matematyki (10 maturzystów uzyskało wynik 100% p. podstawowy), co pokrywa się z wysokimi wynikami z poziomu rozszerzonego. Podobnie kształtują się wyniki z biologii, fizyki, geografii i wos-u.

W ponad 100-letniej historii szkoły wszyscy absolwenci byli ważni. Wpisali się swoją indywidualnością w tradycję szkoły i wynieśli z niej własne doświadczenia i odczucia dotyczące lat szkolnych. Jednak wśród absolwentów szkoły są tacy, których biografie mogą być inspiracją dla młodszych pokoleń uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie, bowiem pokazują, że harmonia pomiędzy zdolnościami, talentami i włożonym trudem we własny rozwój, monitorowany przez nauczyciela, może prowadzić do budowania indywidualnej wybitności. Takim absolwentem jest Tomasz Religa, maturzysta rocznika 1998.

Na ten dzień czekało wielu uczniów… aby móc zamknąć kolejny etap swojej edukacji, czyli zakończyć naukę w roku szkolnym 2021/2022, otrzymać promocje do klasy wyższej i cieszyć się wakacyjnym odpoczynkiem. Dlatego ten dzień był inny niż wszystkie pozostałe w minionym roku szkolnym. Rozpoczął się od uczestnictwa we Mszy św. dziękczynnej w Klasztorze OO. Bernardynów, podczas której o. Adrian wskazał, jak ważne jest wsparcie, zrozumienie w trudzie codzienności, z którym każdy człowiek musi się zmagać oraz budowanie klimatu dobrych relacji z innymi. Młodym ludziom takie wsparcie jest potrzebne, bowiem pozwala na pokonywanie lęków i słabości, a w rezultacie osiąganie celów i spełnianie marzeń.

GEEK to Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe, których uczestnicy łączą pasje informatyczne z nauką różnych przedmiotów. W tej nowej dyscyplinie uczniowie Bartosza okazali się najlepsi w kraju, bowiem 2 zespoły reprezentujące Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie – zespół Yerbagersi w składzie: Jakub Masternak, Maciej Pacholczak, Zofia Kapsa i Magdalena Kosmala z implementacją gry „Lucas Adventure: W pogoni za smokiem Mircusem” oraz zespół Dino Rihno w składzie: Adrian Borzęcki, Piotr Dąbrowski, Szymon Rybak i Kacper Maziarz ze scenariuszem gry „Jak zostać elektrykiem” – zajęły pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, kwalifikując się do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu GEEK.

„Życie to tylko chemia, w istocie mały przykład chemii na pojedynczej planecie świata” - Arthur Kornberg

Chemia to specyficzna dyscyplina nauki. Ciekawa, fascynująca, ale równie trudna i tajemnicza. Jednak dla uczniów Bartosza to płaszczyzna ciekawych fascynacji naukowych, które w kolejnych rocznikach przynoszą wielkie sukcesy. JAKUB MASTERNAK uczeń klasy III Bp potwierdził chemiczne ambicje młodzieży opatowskiego liceum, zdobywając tytuł LAUREATA 68. Olimpiady Chemicznej, która zakończyła się w sobotę 11 czerwca 2022r. galą w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gromadząc najwybitniejszych polskich chemików, którzy od lat są zaangażowani w pracę naukową w dziedzinie chemii oraz w przygotowanie kolejnych Olimpiad Chemicznych.

Rajd jest dla młodzieży taką formą odpoczynku i poznawania świata, która zapada na długo w pamięci… To możliwość oderwania się od szkolnej codzienności, popatrzenia na siebie z innej perspektywy. Dlatego z radością po przerwie pandemicznej młodzież opatowskiego Bartosza wróciła do takiej formy turystyki, uczestnicząc w dniach 8-10 czerwca 2022r. w wyprawie na łono natury. Tym razem młodzież klas I, II i III wraz z nauczycielami – Panem Arturem Waszczykiem, Jackiem Chebą i Piotrem Kapturem, wybrała Roztocze.

Po raz kolejny, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w murach naszego Bartosza odbył się VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „BĄDŹ EKO” skierowany do uczniów szkół podstawowych Powiatu Opatowskiego pod patronatem Starosty Opatowskiego - Pana Tomasza Stańka. W tegorocznym konkursie uczestniczyła młodzież z 3 szkół podstawowych: z Lipnika, Sadowia i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie. Konkurs rozpoczęła pani wicedyrektor Szkoły Ewa Siwecka witając uczestników wraz z opiekunami, a Pan Starosta Tomasz Staniek życzył uczniom powodzenia i dobrej zabawy. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz popularyzacja problematyki w aspekcie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego.