Zdalne nauczanie wymaga od nas wszystkich wielkiego wysiłku, zaangażowania, aby komunikowanie się służyło zadaniom edukacyjnym i wychowawczym, pozwalało na kontakt młodzieży z nauczycielami i wychowawcami. Potrzebny jest też odpowiedni sprzęt, który służy jako narzędzie pracy w tym procesie, zaś wybuch epidemii zastał nas z różnymi możliwościami w tym względzie.

Już ósmego czerwca rozpoczną się egzaminy maturalne i potrwają do dwudziestego dziewiątego czerwca. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczyciele „Bartosza” zaangażowani w pracę przy egzaminie, zostali przebadani na obecność COVID-19. To inicjatywa Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka, dla którego bezpieczeństwo naszych maturzystów i pracowników jest priorytetem. Szkoła otrzymała także profesjonalne środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, które niewątpliwie będą bardzo przydatne w najbliższym czasie. Czyste sale, zdezynfekowane stoliki i krzesła już czekają na maturzystów.

„Jeśli uwierzysz w Boga i moc modlitwy, przezwyciężysz wszelkie uczucia zwątpienia, lęku i samotności, którym ludzie powszechnie ulegają.”

Matka Teresa z Kalkuty

Serdecznie zapraszamy Maturzystów, Ich Rodziców, Przyjaciół  na Msze Świętą, która odbędzie się w klasztorze oo. Bernardynów w Opatowie w dniu 7 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00. We wspólnej modlitwie będziemy dziękować Panu Bogu za dotychczasową opiekę i prosić o wsparcie dla Was w czasie egzaminów maturalnych.

Dyrekcja, Wychowawcy klas III, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

W zamieszczonych poniżej linkach znajdują się informacje o klasach, numerach uczniów z dziennika, numerami wejść oraz godzinami wejść na egzamin maturalny.

NUMERY WEJŚĆ DO BUDYNKU SZKOŁY

JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY

Sala 126 – wejście nr 1 (klasa 3c oraz Liceum dla Dorosłych)

Sala 238 – wejście nr 2 (klasa 3a, 3b, 3d)

Sala 238 – wejście nr 3 (klasa 3a, 3b, 3d, ubiegłoroczni)

Sala 238 – wejście nr 4 (klasa 3a, 3b, 3d)

Sala 238 – wejście nr 5 (klasa 3a, 3b, 3d)

Sala 247 – wejście nr 1 (klasa 3b)

JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY

Sala 238 – wejście nr 4 (klasa 3a, 3b, 3d)

Sala 238 – wejście nr 5 (klasa 3a, 3b, 3d)

 

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

Sala 126 – wejście nr 1 (klasa 3c oraz Liceum dla Dorosłych)

Sala 238 – wejście nr 2 (klasa 3a, 3b, 3d, ubiegłoroczni)

Sala 238 – wejście nr 3 (klasa 3a, 3b, 3d, ubiegłoroczni)

Sala 238 – wejście nr 4 (klasa 3a, 3b, 3d)

Sala 238 – wejście nr 5 (klasa 3a, 3b, 3d, ubiegłoroczni)

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Sala 115 – wejście nr 3 (klasa 3c)

Sala 240 – wejście nr 1 (klasa 3c)

Sala 211 – wejście nr 1 (klasa 3d)

Sala 213 – wejście nr 2 (klasa 3d oraz Liceum dla Dorosłych)

Sala 247 – wejście nr 1 (klasa 3b)

Sala 318 – wejście nr 2 (klasa 3b, ubiegłoroczni)

Sala 320 – wejście nr 3 (klasa 3b, ubiegłoroczni)

Sala 326 – wejście nr 3 (klasa 3a)

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Sala 247 – wejście nr 1 (klasa 3b)

Sala 320 – wejście nr 1 (klasa 3b, 3d)

Sala 326 – wejście nr 3 (klasa 3a, 3c, 3d)

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym.

Proszę nie zabierać zbędnych rzeczy na egzamin maturalny!

Przedstawiamy harmonogram konsultacji dla uczniów klas I i II na terenie szkoły w dniach 01.06.2020 – 05.06.2020 r. oraz procedury  postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji.

Uczniów i nauczycieli obowiązują procedury zamieszczone poniżej:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19

HARMONOGRAM KONSULTACJI

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA KONSULTACJE

 

Poniżej zamieszczamy wykaz sal na maturę 2020 r., prosimy o dokładne ich  sprawdzenie, niektóre sale uległy zmianie.

Godziny wejść na sale, dokładny czas oraz numery wejść do szkoły będą wkrótce umieszczone na stronie szkoły.

WYKAZ SAL

Zapraszamy na Dzień Otwarty w "Bartoszu"

Kliknij » TUTAJ