Drodzy Maturzyści.

Prosimy Was o zapoznanie się z informacją dotyczącą zmian na egzaminie  maturalnym w 2021 roku opublikowaną na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach i którą znajduje sie pod tym linkiem: https://kuratorium.kielce.pl/47344/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r/

Dnia 6 listopada 2020r. w murach naszego „Bartosza”odbył się szkolny etap Olimpiady Języka Niemieckiego. Naszą szkołę w tegorocznych eliminacjach reprezentował Janek Lis z klasy III b. Test konkursowy składał się z czterech części i wymagał wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania. W tegororocznej olimpiadzie najtrudniejszy okazał się tekst z lukami, którego uzupełnienie wymagało szerokiej wiedzy z zakresu leksyki i gramatyki, nieco łatwiejsze było tłumaczenie zdań i reakcje językowe

Drodzy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2, informujemy, że biblioteka szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem.

Wypożyczalnia i czytelnia są do Waszej dyspozycji w następujących godzinach:

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia okres nauki zdalnej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2, słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej zostaje przedłużony do dnia 29 listopada br.

Igor Adamski, uczeń klasy IIIc o profilu  medycznym jest uczestnikiem 50 Olimpiady Biologicznej. Swoją przygodę z olimpiadą rozpoczął już w zeszłym roku szkolnym, gdy zaplanował pracę badawczą i sformułował jej temat: Wykorzystanie preparatu Oase AquaActiv SediFree do pozyskiwania związków mineralnych z mułu stawowego, jako alternatywa nawożenia sztucznego w uprawie rzodkiewki zwyczajnej (Raphanus sativus L.) w warunkach uprawy polowej. Temat pracy uzyskał pozytywną akceptację komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.

Z radością informujemy, że szkolna baza sprzętu multimedialnego wzbogaciła się o 25 Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE, czyli zestawów tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu oraz oprogramowaniem, otrzymanych od Państwowego Instytutu Badawczego NASK - operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przekazany szkole sprzęt jest formą wsparcia naszej placówki, realizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.