Wspólne działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży oraz  integracja środowiska żołnierskiego i społeczności szkolnej to główne założenia porozumienia zawartego 14 maja 2020 roku między Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Jednostką Wojskową 3533 w Sandomierzu. W imieniu LO dokument podpisała Pani dyrektor Małgorzata Szczepańska, Jednostkę Wojskową Nr 3533 reprezentował jej dowódca ppłk Paweł Czajkowski.