4 maja 2022 r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, w którym uczennica Bartosza z klasy III Bp, Anna Jarek, zajęła III miejsce. Ania przygotowała w ramach Konkursu pracę pt. „Przed końcem”. Celem konkursu "Płynąć pod prąd" jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nimi iść... (Walt Disney)

Te słowa stały się przesłaniem dla tegorocznych Maturzystów, którzy 29 kwietnia 2022r. wpisali w księgę historii szkoły swoją ostatnią obecność jako uczniowie. To dzień podziękowań i pożegnań, nie tylko ze swoimi Wychowawcami – Panią Agnieszką Grad – kl.IIIA, Panią Moniką Wosik – kl.IIIB, Panem Piotrem Kapturem – kl.IIIC, Panią Małgorzatą Kołodziej, Panem Jackiem Chebą – kl.IVT, koleżankami i kolegami,nauczycielami różnych przedmiotów, ale też z niezapomnianym okresem w życiu, który przygotowuje do dalszego spełniania swoich pasji, co zaznaczył o. Adrian w czasie mszy świętej sprawowanej w klasztorze oo. Bernardynów w Opatowie.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy w roku 1972 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie zdawali egzamin maturalny, do udziału w Jubileuszu 50-lecia matury, który odbędzie się 28 maja 2022 r.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł.  Pieniądze proszę wpłacać na konto: 83 1240 2773 1111 0011 1327 1428

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 maja 2022 r.

Z wielką radością informujemy o tym, że Jakub Masternak- uczeń klasy 3Bp-zdobył tytuł Laureata 68 Olimpiady Chemicznej! Zawody finałowe odbyły się w dn. 25-26. III. 2022 r. w Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Brało w nich udział 85 uczestników. Jakub uplasował się na 18 miejscu w kraju. Tytuł laureata zwalnia Jakuba z egzaminu maturalnego z chemii i zapewnia 100% wynik oraz wstęp na wybrany kierunek studiów. Opiekunem merytorycznym Jakuba jest nauczyciel chemii pani Barbara Szczechura.

Z radością informujemy o zdobyciu przez Przemysława Frańczaka z klasy III Cp kwalifikacji do etapu centralnego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół średnich z województwa Świętokrzyskiego, W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 uczniów, którzy uzyskali powyżej 70% prawidłowych odpowiedzi w teście. W tym etapie olimpiady uczestnicy odpowiadając na zestaw 6 pytań wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Zarówno test pisemny, jak i część ustna olimpijskich zmagań dotyczyły szeroko pojętej ekologii ekosystemów i biomów świata, ochrony środowiska z jej nowoczesnymi technologiami, ochrony przyrody, aktów prawnych, inżynierii genetycznej i fizjologii człowieka w aspekcie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

13.04.2022 w naszej szkole odbyło Misterium Męki Pańskiej. Jest to wieloletnia tradycja szkoły, którą pielęgnuje społeczność "Bartosza". Ojciec Adrian w swoim przemówieniu przybliżył tajemnice męki pańskiej i zachęcił do głębszych refleksji nad życiem właśnie przez pryzmat tej tajemnicy. Pani Małgorzata Grządziel - nauczyciel historii i opiekun grupy przygotowującej Misterium - opowiedziała o samym przebiegu Misterium oraz zwróciła uwagę na relacje występujące w naszym życiu, które są zdecydowanie za krótkie i za szybkie.

Z wielką radością, dumą i satysfakcją informujemy o bardzo wysokich wynikach naszych uczniów Technikum uzyskanych w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. A sesji zimowej nasza młodzież z Technikum Ekonomicznego przystąpiła do egzaminu AU.36 – prowadzenie rachunkowości, zaś młodzież z Technikum Informatycznego do egzaminu EE.09 - programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.