Z ogromną radością i dumą informujemy, że opatowski „BARTOSZ” został uhonorowany Złotą Tarczą w kategorii technikum dla Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego oraz Srebrną Tarczą w kategorii liceum dla Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie w ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw”. Technikum zajęło 24 miejsce w kraju, 1 w województwie świętokrzyskim! Liceum zaś uplasowało się na 333 miejscu w kraju, awansując o 146 miejsc w stosunku do ubiegłego roku i 8 miejsce w województwie. To ogromny sukces, o którym zadecydowały wyniki egzaminu maturalnego z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym.

Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość,
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!...

13 grudnia 1981 r. jest datą znamienną dla polskiego narodu. W tym bowiem dniu wprowadzony został przez Wojciecha Jaruzelskiego stan wojenny. Dla Polaków było to traumatyczne doświadczenie. Oznaczało internowanie, cierpienie, rozłąkę z rodzinami, strach, niepewność bytu, problemy zawodowe, zrujnowanie kariery. Były też ofiary śmiertelne…Upamiętnienie uczestników tamtych wydarzeń stało się okazją do spotkania ze świadkami tamtego czasu, pochodzącymi z naszej ziemi, które odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie 13 grudnia 2022r. Inicjatorem spotkania był Pan Andrzej Gajek, świadek tamtego czasu, działacz-opozycjonista.

JAKUB MASTERNAK to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych uczniów w ponad 100-letniej historii Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie. Pasjonują Go przedmioty przyrodnicze i ścisłe. W nauce szuka nowych rozwiązań i kierunków, na bazie poznanej już wiedzy, którą traktuje jako syntezę różnych dyscyplin. Jego pasja naukowa została kolejny raz uhonorowana, bowiem JAKUB MASTERNAK został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanym na wniosek przedłożony przez szkołę. To bardzo prestiżowe stypendium, przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia, indywidualną drogę rozwoju naukowego, realizowaną we współpracy z uczelniami i przynoszącą sukcesy. Uczeń jest też stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

21 listopada 2022r. gościliśmy w „Bartoszu” pana Grzegorza Chachurę , podróżnika z grupy Trzask, który tym razem zabrał nas na ciekawą wyprawę do Kenii. Ten wschodnioafrykański kraj położony nad Oceanem Indyjskim słynie z najlepszych biegaczy świata, a także wspaniałej przyrody i wielkiej różnorodności zwierząt.  Barwna opowieść ilustrowana licznymi slajdami i rekwizytami przywiezionymi z wyprawy, przybliżyła uczniom topografię, faunę, florę, kulturę i obyczaje panujące w tym regionie geograficznym oraz umożliwiła porównanie swoich warunków życia z kenijskimi.

29 listopada 2022  roku uczniowie klasy IIIa o profilu prawniczo-medialnym Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie mieli okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Opatowie. Młodzież  niemal cały dzień obserwowała pracę sędziego Artura Łukawskiego. Pierwsza sprawa, która pojawiła się na wokandzie, była lekcją sądownictwa, ale także zagrożeń współczesnego świata. Dotyczyła bowiem kradzieży pieniędzy z konta wskutek oszustwa internetowego. Osoba pokrzywdzona zmarła, więc jej dług odziedziczyła krewna i to ona przy wsparciu adwokata postanowiła szukać sprawiedliwości w sądzie. Wyrok w tej sprawie został odroczony.

W dniu 16 listopada 2022r. uczniowie klas czwartych Bartosza wraz z młodszymi kolegami z 2c i 3a udali się na wycieczkę do Warszawy, aby zapoznać się z funkcjonowaniem Parlamentu. Wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pani przewodnik zapoznała uczniów z historią i aranżacją budynków wchodzących w skład kompleksu sejmowego, była ważnym elementem w edukacji licealistów. Podczas zwiedzania miały miejsce obrady Sejmu, którym młodzież mogła się przysłuchiwać i osobiście zobaczyć jak wyglądają dyskusje nad uchwaleniem ustaw w naszym kraju. Na zakończenie wizyty w polskim Parlamencie uczniowie mogli obejrzeć tablice pamiątkowe upamiętniające katastrofę smoleńską czy odwiedziny Jana Pawła II, który jako pierwszy papież na świecie złożył wizytę w parlamencie swojego kraju.