W dniu 7 grudnia 2020r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie po raz kolejny przystąpili do eliminacji szkolnych Olimpiady Znajomości Afryki. W tegorocznej, XIX edycji olimpiady wzięło udział 6 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań, mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych. Uczestnicy biorący udział w olimpiadzie muszą się wykazać wiedzą z zakresu geografii, społeczeństwa, kultury i historii kontynentu afrykańskiego.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu, w ciągu 90 minut, testu składającego się z 50 pytań.

Do drugiego etapu, zgodnie z regulaminem olimpiady, zakwalifikowano dwoje uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.  W tym roku są to: Patrycja Zioło z kl. 3a( ubiegłoroczna finalistka etapu centralnego) i Karol Olejarski z kl. 1b. Eliminacje okręgowe odbędą się 2 marca 2021r. Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, nasi uczniowie również znajdą się w finale olimpiady.

Szkolnym opiekunem i koordynatorem olimpiady jest pani Małgorzata Stępień - nauczyciel geografii.