GEEK to Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe, których uczestnicy łączą pasje informatyczne z nauką różnych przedmiotów. W tej nowej dyscyplinie uczniowie Bartosza okazali się najlepsi, bowiem 2 zespoły reprezentujące Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego – zespół Yerbagersi w składzie: Jakub Masternak i Maciej Pacholczak z implementacją gry „Zakodowana wiadomość” oraz zespół Dino Rihno w składzie: Bartosz Guzal, Piotr Dąbrowski, Szymon Rybak i Kacper Maziarz ze scenariuszem gry „M4X i niezapomniana przygoda” – zajęły pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, kwalifikując się do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu GEEK.

50 Olimpiada Biologiczna to już historia, która zapisze się na stale w sukcesy uczniów olimpiad przedmiotowych opatowskiego „Bartosza”. Etap eliminacji centralnych 50 Olimpiady Biologicznej odbył się w dniach 24-25 kwietnia w formie zdalnej i uczestniczył w nich uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski. Zawody III stopnia składają się z trzech części: egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego i są przeprowadzane przez  Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie.

22 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzono w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Pierwsze miejsce w Polsce podczas finału I Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia - to ogromny sukces Wiktorii Faliszewskiej - uczennicy kl. IIAp, która 16 kwietnia wygrała tę Olimpiadę, natomiast Nikola Bukała, również uczennica kl. IIAp uzyskała tytuł finalisty. W zmaganiach finałowych dotyczących praw ucznia uczestnicy Olimpiady zmagali się z pytaniami teoretycznymi i kazusowymi, co przyniosło naszym uczennicom piękny wynik, który cieszy, bowiem to pierwsza edycja takich zawodów. Wynik ten świadczy również o tym, że prawa ucznia są bardzo dobrze znane w naszej społeczności szkolnej.

Wysokie wyniki w nauce, mierzone średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od profilu oraz wysoka średnia z języków obcych i wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zadecydowały o uzyskaniu przez 5 licealistów Bartosza i 5 uczniów Technikum stypendiów w ramach V edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego. Są to uczniowie: Agnieszka Kapusta, Klaudia Kosik, Wiktoria Kosik, Zuzanna Mruk, Kacper Wilczak, Natalia Bilska, Natalia Wąs, Amelia Wosik, Julita Zimnicka oraz Damian Pawlicki.

W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich wzięło udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego: „Geoplaneta” i „Geoplaneta Plus”. Najwyższe wyniki spośród uczestników uzyskały uczennice z klasy 3a oraz 3b. W konkursie Geoplaneta Plus największą liczbę punktów zdobyła Karolina Stańczak z kl 3a, uzyskując wyróżnienie. W drugiej edycji najlepsza w szkole okazała się Małgosia Maciąg z kl 3b. Małgosia również zdobyła wyróżnienie. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski zakwalifikował się do etapu centralnego 50 edycji Olimpiady Biologicznej. Eliminacje okręgowe odbyły się 27 lutego i polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań dotyczących ponadprogramowej wiedzy biologicznej, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli 150 minut. Z pośród 612 uczniów z całego kraju do etapu centralnego zakwalifikowano 76 uczestników, którzy zdobyli 40 lub więcej punktów (co najmniej 80%).