1          Burczyński Adrian Krystian

2          Cieszkowski Filip

3          Frejlich Katarzyna

4          Gierczak Helena Salomea

5          Godzisz Anna

6          Goraj Dominika

7          Grzesiak Adrianna Julia

8          Kasprzycki Damian

9          Kordyka Emilia Natalia

10        Kuczyński Michał

11        Łuszcz Kamila

12        Masternak Norbert

13        Michalska Anna

14        Niedbała Karol

15        Pacholczak Olga

16        Pustuła Sylwia

17        Religa Nina Natalia

18        Rugieł Dominik Michał

19        Rzepka  Patrycja

20        Sitarska Kinga

21        Stadryniak Michał

22        Stanek Jakub

23        Stańczak Karolina

24        Strojewska Aleksandra Magdalena

25        Szemraj Julia Zofia

26        Szymczyk Aleksandra

27        Wójtowicz Patrycja

28        Wujtowicz Paula Irena

29        Wyrazik Klaudia

30        Zdyb Katarzyna

31        Ziarko Karolina

32        Zioło Patrycja

Wychowawca: Małgorzata Stępień

Samorząd klasowy:

  • Przewodniczący:
  • Zastępca przewodniczącego:
  • Skarbnik: