1          Baran Monika

2          Bugała Michał

3          Cebulska Angelika

4          Charszlak Aleksandra Paulina

5          Goździewska Martyna

6          Kaczmarczyk Monika Natalia

7          Kosiór Wiktoria Weronika

8          Kucharska Weronika

9          Łata Viktoria

10        Marczewski Mateusz

11        Masternak Teresa Wioletta

12        Mruk Zuzanna Katarzyna

13        Nadziałek Zuzanna

14        Potocki Sebastian Jerzy

15        Religa Aleksandra

16        Rzepa Wiktoria

17        Skwirowska Katarzyna

18        Sławska Amelia

19        Stawiarski Marcin Mateusz

20        Szymański Rafał Paweł

Wychowawca: Małgorzata Kołodziej

Samorząd klasowy:

  • Przewodniczący:
  • Zastępca przewodniczącego:
  • Skarbnicy: