INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji:
06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Tytuł projektu: Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego

Wnioskodawca:

Dnia 20.11.2020r. odbył się etap szkolny 45 OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas 2A, 2C, 2Cp, 3A oraz 3B.

Test eliminacyjny oceniał znajomość języka pod względem poprawności formalnej i na etapie szkolnym test składał się z 60 zdań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Poziom językowy testu znacznie wykraczał poza podstawę programową szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. O zakwalifikowaniu się do II etapu Olimpiady zdecyduje Komisja Konkursowa UJ w Krakowie.

23 października bieżącego roku uczniowie klasy 1 Cp: Klaudia Skrzatek, Klaudia Ścibisz, Gabriela Kocznur, Weronika Bełczowska, Julia Kapsa, Sylwia Madejska, Bartłomiej Paw, Paulina Maciejska - wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Multitest z biologii, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru z zakresu tematycznego I klasy liceum ogólnokształcącego.

Dyplomy wyróżnienia otrzymały Klaudia Ścibisz i Klaudia Skrzatek. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, mamy nadzieję, że to dopiero początek w zdobywaniu trofeów w dalszych konkursach.

W listopadzie odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Tematyka olimpiady obejmuje zakres materiału od starożytności do historii najnowszej. W szkolnym etapie olimpiady brało udział 5 uczniów z klasy IIa oraz 1 z klasy IIbp. Do etapu okręgowego Komisja zakwalifikowała 3 uczniów, których opiekunem jest Barbara Kasińska.

Są to następujący uczniowie Oskar Żerdecki, Aleksandra Baran oboje z klasy IIa oraz Julia Cheba z klasy IIbp. Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie.

Drodzy Maturzyści.

Prosimy Was o zapoznanie się z informacją dotyczącą zmian na egzaminie  maturalnym w 2021 roku opublikowaną na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach i którą znajduje sie pod tym linkiem: https://kuratorium.kielce.pl/47344/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r/

Miło nam poinformować, że nasze 2 uczennice pod opieką Pani Małgorzaty Grządziel zakwalifikowały się do drugiego etapu I Olimpiady o Prawach Ucznia. Są to: Nikola Bukała i Wiktoria Faliszewska z klasy IIAp. Łącznie do etapu szkolnego przystąpiły 3 uczennice, w tym wyżej wymienione i Olga Religa z klasy IAp.

Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia organizowana jest przez Fundację na rzecz praw ucznia. Pierwszy etap – szkolny- polegał na napisaniu testu sprawdzającego naszą wiedzę z zakresu przestudiowanego materiału. Drugi etap - wojewódzki polega na napisaniu pracy pisemnej bądź nagraniu filmiku na temat: Czym są prawa ucznia i jak ich można bronić? Trzeci etap - ogólnopolski polega na napisaniu testu sprawdzającego naszą wiedzę z zagadnień dot. Praw ucznia.

Decyzją Komisji Konkursowej Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uczeń klasy III b Janek Lis został zakwalifikowany do etapu okręgowego Olimpiady  Języka Niemieckiego, który odbędzie się 15 stycznia 2021r. Janek wykazał się szeroką wiedzą z zakresu gramatyki i leksyki języka niemieckiego, wykraczającą znacznie poza program nauczania.

Jankowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach!