W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich wzięło udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego: „Geoplaneta” i „Geoplaneta Plus”. Najwyższe wyniki spośród uczestników uzyskały uczennice z klasy 3a oraz 3b. W konkursie Geoplaneta Plus największą liczbę punktów zdobyła Karolina Stańczak z kl 3a, uzyskując wyróżnienie. W drugiej edycji najlepsza w szkole okazała się Małgosia Maciąg z kl 3b. Małgosia również zdobyła wyróżnienie. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Wysokie wyniki w nauce, mierzone średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od profilu oraz wysoka średnia z języków obcych i wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zadecydowały o uzyskaniu przez 5 licealistów Bartosza i 5 uczniów Technikum stypendiów w ramach V edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego. Są to uczniowie: Agnieszka Kapusta, Klaudia Kosik, Wiktoria Kosik, Zuzanna Mruk, Kacper Wilczak, Natalia Bilska, Natalia Wąs, Amelia Wosik, Julita Zimnicka oraz Damian Pawlicki.

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IIIc o profilu medycznym Igor Adamski zakwalifikował się do etapu centralnego 50 edycji Olimpiady Biologicznej. Eliminacje okręgowe odbyły się 27 lutego i polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań dotyczących ponadprogramowej wiedzy biologicznej, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli 150 minut. Z pośród 612 uczniów z całego kraju do etapu centralnego zakwalifikowano 76 uczestników, którzy zdobyli 40 lub więcej punktów (co najmniej 80%).

Miło nam poinformować, iż pięcioro naszych uczniów biorących udział w tegorocznej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” zostało wyróżnionych. Są to: Karolina Markiewicz, Aleksandra Wójcik, Weronika Beraś z kl. IIa, Katarzyna Cybula z kl. Ib oraz Aleksandra Dąbrowska z kl. IIa. Celem Konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu języka polskiego, propagowanie polskiej i zagranicznej literatury, aktywizacja miłośników języka polskiego poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

W sobotę 27 lutego Igor Adamski - uczeń klasy 3c o profilu medycznym uczestniczył  w II etapie 50 edycji Olimpiady Biologicznej. Test składał się z 50 zadań dotyczących ponadprogramowej wiedzy biologicznej, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli 150 minut. Olimpiada odbyła się w trybie zdalnym. Do zawodów przystąpiło 612 uczestników, którzy osiągnęli co najmniej 18 pkt. (45%) w etapie pierwszym a także przekazali prace badawcze swojego autorstwa do Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Igor uzyskał wówczas 28 pkt. (70%), a jego pozytywnie rozpatrzona praca nosi tytuł: Wykorzystanie preparatu Oase AquaActiv SediFree do pozyskiwania związków mineralnych z mułu stawowego, jako alternatywa nawożenia sztucznego w uprawie rzodkiewki zwyczajnej (Raphanus sativus L.) w warunkach uprawy polowej.

1 marca jest datą ważną dla społeczności Bartosza. Bowiem w tym dniu przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to jest dla młodzieży wyzwaniem do poznawania najnowszych informacji o antykomunistycznym podziemiu polskim - również w swoim środowisku lokalnym, do poszukiwań autorytetów, budowania świadomości narodowej, prowadzenia badań historycznych, odkrywania śladów obecności patriotów Polski powojennej w literaturze i sztuce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie w związku z trwającą kampanią informacyjną Narodowego Programu Szczepień pod hasłem "#Szczepimysię", zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w dystrybucji materiałów dotyczących kampanii – „Szczepimy Się”. Celem akcji jest przekazanie rzetelnych informacji na temat szczepień oraz zachęcenie jak największej liczby Polaków do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

Materiały do pobrania dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie