„Przychodzimy zawierzyć się Maryi przed maturą, aby Jej opieka towarzyszyła nam w czasie egzaminów” to słowa modlitwy Maturzystów, którzy uczestniczyli we Mszy św. odprawionej 25 kwietnia 2021r. w Klasztorze o. Bernardynów w Opatowie przez ks. Marka Wilka i ojca Adriana. Msza święta zgromadziła całą społeczność szkolną, która dziękowała za trzyletni okres nauki licealnej. Obecni więc byli Maturzyści, Rodzice, Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy.

22 kwietnia 2021 r. odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzono w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Informacje dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 roku

Treść informacji znajduje się tutaj

Pierwsze miejsce w Polsce podczas finału I Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia - to ogromny sukces Wiktorii Faliszewskiej - uczennicy kl. IIAp, która 16 kwietnia wygrała tę Olimpiadę, natomiast Nikola Bukała, również uczennica kl. IIAp uzyskała tytuł finalisty. W zmaganiach finałowych dotyczących praw ucznia uczestnicy Olimpiady zmagali się z pytaniami teoretycznymi i kazusowymi, co przyniosło naszym uczennicom piękny wynik, który cieszy, bowiem to pierwsza edycja takich zawodów. Wynik ten świadczy również o tym, że prawa ucznia są bardzo dobrze znane w naszej społeczności szkolnej.

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie wraz z Opatowskim Ośrodkiem Kultury informują iż, rekrutacja do Projektu Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), prowadzona jest w sposób ciągły,trwający do momentu wykorzystania limitu miejsc.

Przedstawiamy prezentację wykonaną przez Karolinę Markiewicz dotyczącą Patrona naszej Szkoły.

Prezentację można obejrzeć tutaj

2 grudnia 2020 roku w naszej szkole odbyło się krótkie spotkanie online prowadzone przez centrum kształcenia językowego The Point z Krakowa. W pierwszej kolejności przeprowadzono krótką prelekcję dotyczącą ciekawostek językowych oraz korzyści wynikających z posiadania zdolności lingwistycznych. Następnie uczniowie podeszli do krótkiego quizu z wiedzy jaką uzyskali na wysłuchanym wcześniej wykładzie.