W czwartek 25 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Młodzież spotkała się z Dyrekcją i nauczycielami w hali sportowej. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Opatowski Tomasz Staniek oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Katarzyna Ambryszewska.

Po tradycyjnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” chór uczniowski wykonał także hymn szkoły „Na mapie mały znak”. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Szczepańska, która podsumowała mijające dziesięć miesięcy nauki. Większość tego okresu upłynęła na nauce zdalnej, co okazało się wyzwaniem dla nauczycieli. Podobnie Starosta Opatowski Tomasz Staniek podkreślał wyzwania, przed którymi stanęła społeczność szkolna w kończącym się roku, zwłaszcza potrzebę kontaktów, których uczniowie byli pozbawieni. Podziękował nauczycielom za wytrwałą pracę w czasie nauki zdalnej.

 

Następnie wręczył listy gratulacyjne uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Przedstawicielka Rady Rodziców pani Katarzyna Ambryszewska podziękowała Gronu Pedagogicznemu za wysiłek włożony w nauczanie i wychowywanie młodzieży w tym trudnym czasie. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego przyłączyli się do podziękowań za pracę wszystkim pracownikom szkoły w kończącym się roku.

Wysiłek uczniów włożony w naukę zaowocował wysokimi wynikami – 98 osób otrzyma świadectwa z wyróżnieniem. Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła nagrody  tym uczniom. Wyróżniono również osoby ze 100% frekwencją, biorące udział w konkursach i olimpiadach, występach artystycznych oraz aktywnie działające w Samorządzie Szkolnym. Wręczona została także nagroda Dyrektora Szkoły Aleksandrze Wasilewskiej z klasy II Ap – przewodniczącej szkolnego wolontariatu.

Następnie, w części artystycznej, w wakacyjny nastrój całą społeczność szkolną wprowadziły uczennice z klas pierwszych, które przypomniały, iż zbliżający się okres będzie sprawdzianem silnej woli każdego licealisty i należy być odpornym na pokusy. Wtedy będzie można zaznać spokojnych i słonecznych wakacji, które wszystkim się należą.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne całej społeczności Bartosza życzą bezpiecznego, udanego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu.