„Przychodzimy zawierzyć się Maryi przed maturą, aby Jej opieka towarzyszyła nam w czasie egzaminów” to słowa modlitwy Maturzystów, którzy uczestniczyli we Mszy św. odprawionej 25 kwietnia 2021r. w Klasztorze o. Bernardynów w Opatowie przez ks. Marka Wilka i ojca Adriana. Msza święta zgromadziła całą społeczność szkolną, która dziękowała za trzyletni okres nauki licealnej. Obecni więc byli Maturzyści, Rodzice, Dyrekcja, Nauczyciele i Wychowawcy.

Ojciec Adrian w homilii skierowanej głównie do Maturzystów wskazał, że w życiu człowieka ważne jest „zakotwiczenie w Chrystusie tak, jak bezpieczne zacumowanie statku w porcie”. Dziękował również za obecność młodych ludzi, w życiu szkoły i za wzajemną wymianę dobra między uczniem a nauczycielem.

Mszę świętą wzbogacił piękny śpiew oraz gra na instrumentach młodzieży ze szkolnego zespołu muzycznego. Na zakończenie Mszy Świętej Młodzież maturalna otrzymała błogosławieństwo na ważny czas składania egzaminów.