2 grudnia 2020 roku w naszej szkole odbyło się krótkie spotkanie online prowadzone przez centrum kształcenia językowego The Point z Krakowa. W pierwszej kolejności przeprowadzono krótką prelekcję dotyczącą ciekawostek językowych oraz korzyści wynikających z posiadania zdolności lingwistycznych. Następnie uczniowie podeszli do krótkiego quizu z wiedzy jaką uzyskali na wysłuchanym wcześniej wykładzie.

 

Składał się on z 10 pytań, na które należało odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie. Miło nam poinformować, iż trzy uczennice z Naszej szkoły zostały nagrodzone dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Zuzanna Wiśniewska z klasy 2cp natomiast dwa pozostałe miejsca przypadły w udziale Oliwii Partyce oraz Zuzannie Piątek z klasy 1b. Serdecznie gratulujemy dziewczynom, życzymy dalszych sukcesów a wszystkich uczniów zachęcamy do brania udziału w konkursach językowych.