W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich wzięło udział w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego: „Geoplaneta” i „Geoplaneta Plus”. Najwyższe wyniki spośród uczestników uzyskały uczennice z klasy 3a oraz 3b. W konkursie Geoplaneta Plus największą liczbę punktów zdobyła Karolina Stańczak z kl 3a, uzyskując wyróżnienie. W drugiej edycji najlepsza w szkole okazała się Małgosia Maciąg z kl 3b. Małgosia również zdobyła wyróżnienie. Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Ideą konkursu jest szerzenie w środowisku młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski w świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak również terytorialnym). Rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata. Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej świata i Polski. Udział w konkursie dostarczył uczniom rozrywki umysłowej, był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu geografii regionu, Polski i świata. Prace oceniło Jury powołane przez patronów naukowych konkursu.

Uczniowie przygotowywali sie pod kierunkiem nauczycieli geografii: p. Małgorzaty Stępień i p. Małgorzaty Kołodziej. Szkolnym organizatorem konkursu jest p.Małgorzata Stępień.