Olimpiada Wiedzy Ekologicznej o wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży Bartosza. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 13 uczniów z klas: Icp, IIc ,IIcp i IIIc, którzy rozwiązywali zdalnie test  składający się z 50 zadań. Niezbędnym warunkiem aby zakwalifikować się do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej było uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Do eliminacji okręgowych zakwalifikował się uczeń klasy IIIc Igor Adamski, który uzyskał 90% poprawnych odpowiedzi.

 

Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego są zobowiązani do napisania pracy badawczej, na wskazany temat i według kryteriów opracowanych przez Komitet Główny OWE. Prace te zostaną ocenione według jednolitych kryteriów ,a autorzy siedmiu najlepszych prac z każdego województwa otrzymają tytuł finalisty XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Igor przygotowuje się do Olimpiady pod kierunkiem nauczyciela biologii pani Ewy Basak