Matematyka od czasów starożytnych uznawana jest za królową nauk. Jako dyscyplina wiedzy uznawana jest za trudną. Niektórzy nawet twierdzą, że matematyki nie można się nauczyć. Matematykiem trzeba się urodzić. Jednak współczesny poziom wiedzy matematycznej wyraźnie wskazuje, że na sukces matematyczny składa się nie tylko wrodzona zdolność, ale również wielki wysiłek ucznia twórczego, pracującego pod kierunkiem nauczyciela - przewodnika i inspiratora aktywności matematycznej.

Takim urodzonym matematykiem, który podjął się trudnych wyzwań matematycznych wyznaczanych przez nauczyciela tego przedmiotu, okazał się Igor Swat, uczeń kl. IIIB, który ucząc się pod kierunkiem pani Anny Nowak, został zakwalifikowany do II etapu LXXII Olimpiady Matematycznej, II etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, III finałowego etapu IV Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego.

 

Śladami starszego kolegi podąża Zuzanna Piątek, uczennica klasy IBp, która w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z matematyki zajęła VI miejsce w kraju. Wysokie miejsca zajęli również inni uczniowie: Zuzanna Machula, Irena Weselak, Krystian Winiarski, Tomasz Kiec, Bartosz Okulski z kl. IBp oraz Monika Orkisz i Piotr Dąbrowski z klasy IIBp.

Opatowski Bartosz od wielu lat wspiera rozwój kolejnych roczników uczniów obdarzonych zdolnościami matematycznymi, tworząc warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu, do poszerzania i uaktualniania zagadnień matematycznych. Młodzi matematycy stanowią dla nauczycieli wyzwanie, aby ich przygotowanie w zakresie nauk matematycznych było na najwyższym poziomie. Pani Monika Wosik i Anna Nowak - nauczyciele matematyki inspirują swoich uczniów do aktywności naukowej, do rozwoju myślenia i wyobraźni matematycznej, co przynosi wyjątkowe wyniki maturalne z tego przedmiotu, pozwalające na kontynuację nauki na kierunkach matematycznych najlepszych uczelni w Polsce, takich jak Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie i innych.

Klasy o profilu matematycznym w opatowskim Bartoszu cieszą się dużym zainteresowaniem, bowiem pozwalają na rozwój uczniów zgodny ze współczesnymi tendencjami i wyzwaniami. Naszym Uczniom i Nauczycielom gratulujemy sukcesów i dziękujemy za podjęcie wyzwań naukowych w wyjątkowo trudnym czasie epidemii i nauczania zdalnego.