Terminarz rekrutacji
środa, 05 kwietnia 2017 00:00
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY - 2018/2019
Wniosek o przyjęcie do szkoły:
wniosek.rtf
wniosek.pdf
  1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjecie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 14 maja 2018 do 20 czerwca 2018 r..
  2. Doręczanie przez kandydatów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 10 lipca 2018 r.
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej do 13 lipca 2018 r.
  5. Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 lipca 2018 r.
  7. Postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2018 r.

 

Organizacja nauki języków obcych

 


Nauka języków obcych jest realizowana na różnych poziomach zaawansowania w małych grupach międzyoddziałowych:

Grupy dla początkujących - dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w gimnazjum ale chcących uczyć się od podstaw tego języka w szkole ponadgimnazjalnej i uczniów rozpoczynających naukę nowego języka

Grupy dla kontynuujących na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym - dla uczniów kontynuujących naukę języka z gimnazjum

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...