Terminarz rekrutacji
środa, 05 kwietnia 2017 00:00
TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY - 2017/2018
wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania
wniosek.rtf
wniosek.pdf


  1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjecie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 15 maja 2017 do 21 czerwca 2017 r..
  2. Doręczanie przez kandydatów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
  3. Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej do 29 czerwca 2017 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 3 lipca 2017 r.
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej do 11 lipca 2017 r. do godz. 15.00
  6. Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

  7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 12 lipca 2017 r.
  8. Postępowanie uzupełniające do 1 sierpnia 2017 r.

Organizacja nauki języków obcych


Nauka języków obcych jest realizowana na różnych poziomach zaawansowania w małych grupach międzyoddziałowych:

Grupy dla początkujących - dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w gimnazjum ale chcących uczyć się od podstaw tego języka w szkole ponadgimnazjalnej i uczniów rozpoczynających naukę nowego języka

Grupy dla kontynuujących na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym - dla uczniów kontynuujących naukę języka z gimnazjum

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...