Nie jesteś inny
niedziela, 16 czerwca 2013 08:48

W dniu 14 czerwca 2013 roku w Opatowskim Ośrodku Kultury odbył się finał projektu z zakresu edukacji i działań artystycznych, który był skierowany do uczniów szkół powiatu opatowskiego, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych województwa świętokrzyskiego, rodzin i rodziców uczniów oraz całej społeczności lokalnej.

Celem organizacji tej imprezy było przede wszystkim inicjowanie i wspieranie procesów integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10. Najpierw dyrektorzy obu placówek: Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie – Barbara Kasińska oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach – Bożena Chodorek przypomnieli historię długoletniej współpracy, która zaowocowała pomysłem na projekt edukacyjno – artystyczny pt. „Nie jesteś inny!” Pani Barbara Kasińska podziękowała sponsorom oraz tym, którzy objęli projekt honorowym patronatem: Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Staroście Opatowskiemu. Następnie głos zabrał Starosta Opatowski pan Bogusław Włodarczyk, który wyraził swoją wielką radość ze współpracy między placówkami oraz z faktu, iż ideę pomocy innym próbuje się przekazać uczniom szkół gimnazjalnym. Starosta zaprosił na scenę panie: Małgorzatę Szczepańską i Renatę Foremniak, których długoletnia współpraca zaowocowała tym przedsięwzięciem.

Po części oficjalnej głos oddano młodzieży. Prowadzący uroczystość – Kinga Polit (IIa) i Piotr Lipiec (Ia) zapowiedzieli grupę utalentowanych artystów – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, działających przy „Teatrze Czterdziestu”. Zaprezentowali oni spektakl poetycko – muzyczny pt. „Nasz Świat”. Sztuka opowiadała o współczesnym świecie, w którym odbywa się nieustanna walka dobra ze złem. W pierwszych scenach przedstawienia można było zobaczyć czarną stronę świata, która mimo zdecydowanej przewagi, nie może odnieść zwycięstwa nad dobrem. W niektórych momentach oprócz uczniów z liceum można było zobaczyć młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach. W inscenizacji wykorzystano utwory polskich poetów m. in.: Z. Herberta, W. Szymborskiej, T. Różewicza, E. Stachury. Całość uzupełniały piosenki, w tym utwory autorstwa uczennicy klasy IIa LO – Moniki Stefaniak. Oprócz pięknej poezji i piosenek widzowie mogli podziwiać ciekawe układy taneczne w wykonaniu młodzieży z liceum.

Spektakl nagrodzono gromkimi brawami. Widzowie byli wyraźnie zachwyceni i wzruszeni. Szczególne słowa podziękowania popłynęły w kierunku absolwentów liceum – tegorocznych maturzystów, którzy wystąpili w tym przedstawieniu - Joanny Zimnickiej, Karoliny Zarody, Małgorzaty Dzienniak i Jacka Szczepanowskiego - oraz pań, które były autorkami: Małgorzaty Szczepańskiej i Ewy Cybuli. Uwagę widzów wzbudziły także dekoracje do spektaklu i festiwalu, które przygotowała pani Teodora Pawelko – Kwiatkowska.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część uroczystości - festiwal piosenki. Wystąpiła w nim młodzież ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Niemienic, Jałowęs, Dębna, Sulejowa, Skarżyska i Staszowa oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Opatowa i Skarżyska, której partnerowali uczniowie z liceum. Oprócz piosenek festiwalowych widzowie mogli usłyszeć wykonania pozafestiwalowe. Po zakończeniu występów wokalnych pani dyrektor Barbara Kasińska oraz pani dyrektor Banku PKO S.A. w Opatowie Izabela Makowska wręczyły podziękowania i nagrody dla uczestników.

Na koniec wszyscy odśpiewali piosenkę, która była hasłem spektaklu i festiwalu, pt. „Nie jesteś inny”.

W czasie trwania uroczystości w holu Opatowskiego Ośrodka Kultury można było podziwiać wystawę prac plastycznych rękodzieła młodzieży z ośrodków szkolno-wychowawczych województwa świętokrzyskiego.

To przedsięwzięcie pokazało, iż tolerancja, integracja, akceptacja, wzajemne zrozumienie i wsparcie są wartościami, które powinny nam towarzyszyć w codziennym życiu. Powinniśmy zawsze pamiętać o drugim człowieku bez względu na to kim on jest i jaki jest, aby nasze czarno – białe życie mogło zapełnić się kolorami.

Dziękujemy sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia: Kuratorowi Oświaty w Kielcach pani Małgorzacie Muzoł, Staroście Opatowskiemu Bogusławowi Włodarczykowi, Burmistrzowi Gminy i Miasta Opatów panu Andrzejowi Chanieckiemu, dyrektorowi Andrzejowi Klimontowi i pracownikom Opatowskiego Ośrodka Kultury, dyrektorowi Banku PKO S.A. w Opatowie pani Izabeli Makowskiej, dyrektorowi przedsiębiorstwa AGC Opatów panu Sławomirowi Sobczykowi, dyrektorowi OSM Bidziny pani Marii Kulczuga, panu Mirosławowi Roszczypale, panom Wojciechowi Walczakowi i Grzegorzowi Różalskiemu - restauracja „Żmigród”, pani Monice Przygodzie - „Świat Kobiety”, panu Pawłowi Jasińskiemu, panu Hubertowi Kawalcowi, panu Edwardowi Szary, pani Teresie Gajewskiej - sklep spożywczy „Siódemka”, panom Andrzejowi Bębnowi, Zdzisławowi Czopkowi i Piotrowi Żurkowi - sklep „Lewiatan”, panu Jarosławowi Muszyńskiemu - hurtownia „Venus”, panu Wojciechowi Arczewskiemu – P.H.U.P. „BEST”, pani Barbarze Kusal, pani Grażynie Dudek.

Przedstawiamy galerię zdjęć ze spektaklu "Nasz Świat".

Foto: Paulina Walczak & Łukasz Kasprowicz

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...