Olimpiada Biologiczna w Bartoszu
wtorek, 21 stycznia 2020 12:02

Igor Adamski uczeń klasy IIc o profilu medycznym zakwalifikował się do zawodów II etapu 49 Olimpiady Biologicznej. Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie i rozwijanie wśród młodzieży pasji przyrodniczych, a także stworzenie możliwości współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

 

Przygotowania do Olimpiady rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku od wybrania tematu pracy badawczej. Eksperymenty przeprowadzono w okresie od lipca do września 2019 roku. Napisanie pracy badawczej wymagała dużego zaangażowania i wiedzy. Przestawione w pracy zagadnienia znacznie wykraczały poza materiał programowy z biologii a opracowanie wyników badań dokonano metodami analizy statystycznej.

Eliminacje szkolne rozpoczęły się w październiku i polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 45 pytań zamkniętych i otwartych. Uczniowie z najwyższą punktacją w skali kraju mogli ubiegać się o uczestnictwo w II etapie Olimpiady Biologicznej przesyłając do Komitetu Głównego OB napisane wcześniej prace badawcze. Praca badawcza Igora „Wpływ nawożenia związkami azotowymi na wzrost i nodulację u lucerny siewnej (Medicago sativa L.) z uwzględnieniem jej symbiozy z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium meliloti D.) w warunkach uprawy polowej”, uzyskała pozytywną ocenę. Eliminacje okręgowe odbędą się 25 stycznia 2020 roku w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczeń pracują pod kierunkiem nauczyciela biologii pani Ewy Basak.

 

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...