„Dzień Bartosza” w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
niedziela, 23 czerwca 2019 12:47

Czwartek 13.06.19, na dworze potworny upał. Wszyscy uczniowie „Bartosza” mieli już wystawione oceny końcoworoczne i czekali tylko na upragnione wakacje. Nie znaczy to jednak, że zrezygnowali z szansy poszerzenia swojej wiedzy. Przeciwnie, prawie stu uczniów z klas: prawniczo-medialnej, politechnicznej, ekonomicznej, medycznej, ratownictwa medycznego i fizjoterapii oraz technikum ekonomicznego i informatycznego wyjechało do Kielc, by uczestniczyć w wykładach i zajęciach na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, która od wielu lat sprawuje patronat edukacyjny nad naszą szkołą.

Uczniów powitał pan mgr Włodzimierz Chłopek - Kierownik Wydziału Nauk i Wydawnictw, który zaprezentował ofertę edukacyjną WSEPiNM. Następnie młodzież wysłuchała bardzo interesującego wykładu dr Wiktora Krasy -Prodziekana Wydziału Ekonomii, dotyczącego sztuki utrzymywania relacji personalnych. Po krótkiej przerwie kawowej i słodkim poczęstunku, przygotowanym przez uczelnię, licealiści udali się na zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Młodzież z klasy prawniczo-medialnej zgłębiała wiedzę z zakresu dziennikarstwa i mediów podczas spotkania z redaktorem Marcinem Sztanderą. Prawne aspekty upowszechniania wizerunków w Internecie omówiła mgr Paulina Wzorek  podczas wykładu „Ochrona wizerunku w dobie tabloidyzacji mediów”.

Z kolei klasy politechniczne i ekonomiczne uczyły się o właściwym zarządzaniu pieniędzmi i kompetencjach kluczowych przydatnych w karierze. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu pana Łukasza Baratyńskiego - Prodziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa na temat „Mini ekonomii kieszonkowej” oraz pani mgr Katarzyny Lipskiej zatytułowanego „Homo oeconomicus na rynku pracy”.

Młodzież z klasy medycznej oraz ratownictwa medycznego i fizjoterapii podczas wykładu  pani mgr Małgorzaty Kotwicy dowiedziała się, co może powiedzieć skóra o stanie organizmu, a następnie zwiedzała pracownie kosmetologii. Niesamowite wrażenie wywołało na licealistach otwarte w maju nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, które zaprezentowali pan mgr Arkadiusz Lech oraz student ratownictwa medycznego pan Jakub Szymoniak.

W Centrum odbywają się zajęcia praktyczne prowadzone w warunkach symulowanych w sali opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności w oparciu o scenariusze kliniczne z zakresu pielęgniarstwa. Znajdują się tu  specjalistyczne pracownie min. sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym, sale egzaminacyjne OSCE, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS i sala symulacji z zakresu BLS z pomieszczeniem kontrolnym, pomieszczenie do Debriefingu. Na wyposażeniu MCSM znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt, trenażery.

W czasie, gdy młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach pod opieką pań: Bożeny Domagały-Rej, Beaty Zwolińskiej-Kaptur, Małgorzaty Stępień, Anety Kucharczyk oraz pana Mirosława Pargieły, dyrektor „Bartosza” - pani Małgorzata Szczepańska ustalała z panem Prorektorem Krzysztofem Wątorkiem oraz panem Włodzimierzem Chłopkiem koncepcję współpracy opatowskiego liceum z WSEPiNM w roku szkolnym 2019/20.

Choć słupek na termometrach przekraczał 30 stopni, a upał dawał się wszystkim we znaki, interesujące wykłady i zajęcia sprawiły, że czas na uczelni szybko minął. To niewątpliwie zasługa pana Włodzimierza Chłopka - od wielu lat koordynatora współpracy uczelni z liceum, który zadbał o świetną organizację zajęć. W podziękowaniu uczniowie wręczyli wykładowcom krówki opatowskie, w zamian obdarowani zostali słodkim upominkiem, co jest już tradycją uczelni. Licealiści wrócili do Opatowa, poza grupą osób, których marzeniem było zwiedzić Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Każdy, kto wybrał naukę w „Bartoszu” już wie, że marzenia są po to, by ich spełniać, a nasza szkoła stara się w tym pomóc.

W tym miejscu uczniowie i nauczyciele dziękują panu Arkadiuszowi Lechowi - ratownikowi medycznemu i wykładowcy WSEPiNM za zaangażowanie i podjęcie wielu działań, które umożliwiły im wizytę w LPR oraz za bezinteresownie poświęcony swój czas podczas  zwiedzania bazy lotniczej. Dziękują także pełniącym dyżur w LPR - panu doktorowi M. Marcinkowskiemu oraz ratownikowi medycznemu panu W. Chruścielowi za szczegółowe przybliżenie specyfiki pracy służby ratowniczej.

Pobyt na uczelni i w LPR był bardzo udany i kształcący, wzbogacił młodzież „Bartosza” w nową wiedzę i doświadczenia przydatne także w codziennym życiu. Organizatorką wyjazdu była polonistka Bożena Domagała-Rej, koordynatorka współpracy liceum z WSEPiNM w Kielcach.

Przypomnieć należy ,że Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach jest największą niepaństwową uczelnią w województwie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu szkół w kraju. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, których uczelnią macierzystą jest WSEPiNM, oraz wywodzący się z renomowanych ośrodków akademickich.

Uczelnia systematycznie realizuje swoje strategiczne założenia związane z wysokim poziomem kształceniem studentów, będąc otwarta na potrzeby gospodarcze i społeczne regionu oraz kraju.

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...