Modernizacja szkolnego boiska
poniedziałek, 26 lutego 2018 11:22

W dniu 17 lipca 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0006/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury  edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka  – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

Całkowita wartość Projektu wynosi – 5 619 023,55 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 3 000 000,00 PLN.

Zakres projektu obejmuje:

  • Modernizację Zespołu Szkółnr 1 w Opatowie polegającą na rozbudowie sali gimnastycznej, modernizacji warsztatów szkolnych i istniejącego segmentu sportowego wraz z dostawą i montażem maszyn, urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych, dostawą sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni wewnętrznej, streetworkout, sali gimnastycznej oraz strzelnicy sportowej;
  • Modernizację Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, gdzie zostanie zmodernizowane istniejące przyszkolne boisko poprzez utworzenie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.

 

W środę - 13 września 2017r została podpisana umowa na wykonanie boiska, bieżni i oświetlenia przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie. Inwestycja ma kosztować ponad pół miliona złotych, a zrealizuje ją wyłoniona w przetargu firma RAD – BUD z Radomia.

W ramach projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” - modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie zrealizowany zostanie szereg robót budowlanych w tym m. in. roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej, wykonanie bieżni i oświetlenia przy istniejącym boisku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.

Przy budynku opatowskiego Liceum Ogólnokształcącego znajduje się boisko do gry w piłkę nożną czy siatkę, jednak pamięta ono jeszcze lata 60-te, dlatego niezbędna jest modernizacja tego obiektu, która będzie atrakcyjna i bardziej bezpieczna dla młodzieży.

Zakres robót wykonania boiska wielofunkcyjnego obejmować będzie m.in. wymianę nawierzchni boiska z asfaltowej na sztuczną nawierzchnię sportową wraz z pasem bezpieczeństwa, wymianę nawierzchni bieżni sportowej, usunięcie istniejącej nawierzchni która jest w złym stanie technicznym, ułożenie nowej sztucznej nawierzchni sportowej o lepszych parametrach. Dodatkowo zamontowane zostaną m. in. bramki, kosze wraz z siatką, czy słupki wolnostojące, podtrzymujące siatkę do tenisa. Unowocześniona zostanie istniejąca bieżnia sportowa, a dzięki profesjonalnemu oświetleniu które zostanie umieszczone wokół nowego boiska z nowoczesnego segmentu sportowego będzie mogła korzystać nie tylko młodzież z tutejszego Liceum ale i także lokalna społeczność.

Umowa na modernizację boiska i bieżni przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie jest w zakresie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”.
Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie miała miejsce 17 lipca 2017r, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach a Starostwem Powiatowym w Opatowie.

Nowy obiekt sportowy ma być gotowy do końca sierpnia 2018r.

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...