Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy szkołą z ponad 100 letnią historią kształcącą  kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych świata, refleksyjnych i twórczych, zaangażowanych w życie społeczne. Absolwentów naszej szkoły przygotowujemy do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w językach obcych, do realizacji swoich marzeń i pasji.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny, a my jesteśmy dla każdego ucznia.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

Oferowane klasy w liceum:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

(3-letnie)

Wniosek o przyjęcie do szkoły:
wniosek LO dla Dorosłych.rtf
wniosek LO dla Dorosłych.pdf

Nauka w liceum zaocznym to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Nauka trwa 3 lata.


 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży


Klasa prawniczo – medialna

 

Prawniczo-medialny

Jeśli masz umysł humanisty, z przedmiotami ścisłymi Ci nie po drodze, to na pewno odnajdziesz się w klasie prawniczo-medialnej. Oferowane rozszerzenia pozwolą na przygotowanie do wielu kierunków, w tym prawa i dziennikarstwa. Ta klasa jest objęta  patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, w ramach którego organizowane są spotkania i warsztaty. Będąc jej uczniem, możesz współtworzyć gazetkę szkolną „Bartek News”, przygotowywać i prowadzić audycje w Radiu Opatów, zwiedzać studia rozgłośni radiowych i telewizyjne, uczestniczyć w nagraniach, uczyć się warsztatu dziennikarskiego od redaktorów gazet lokalnych. Osoby, które bardziej interesują się prawem, mogą obserwować rozprawy w Sądzie Rejonowym w Opatowie i uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych.

Klasa z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wos; w klasie II do wyboru warsztaty medialne lub elementy prawa.

Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia.Klasa humanistyczna


Humanistyczy

„Human” to:

H - jak humor i historia

U - jak uczucia i umiłowanie prawdy

M - jak mądrość i miłość do człowieka

A - jak ambicje i aktywność

N - jak nauka, nie nuda

Jeśli jesteś pasjonatem literatury, kina, teatru, lubisz czytać, pisać, jesteś twórczy, kreatywny, ciekawy świata i ludzi, jeśli lubisz rozszerzać wiedzę z historii, literatury, filozofii, wiedzy o społeczeństwie i historii sztuki, zapraszamy do klasy humanistycznej. Będąc jej uczniem będziesz uczestniczyć w spotkaniach poetyckich i literackich, będziesz mógł ćwiczyć umiejętności pisarskie w gazetce szkolnej i brać udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowców UJK w Kielcach. Naszym humanistom proponujemy również zajęcia prowadzone przez pracowników IPN delegatura w Kielcach oraz spotkania z politykami, samorządowcami i europosłami. Ponadto będziesz uczestniczył w wycieczkach kulturoznawczych, polonistycznych i historycznych.

Dusze artystyczne na pewno znajdą swoje miejsce w Teatrze Czterdziestu, czy na zajęciach tanecznych.

Klasa z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia.

Przygotowuje do kształcenia na kierunkach humanistycznych: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, prawo i administracja, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, politologia, historia, archeologia, kryminologia, bibliotekoznawstwo, polityka społeczna, europeistyka.

Zapraszamy do wspólnej przygody, w której najważniejszy jest człowiek!

 

 

Klasa językowa


Humanistyczy

Jeśli jesteś ciekawy świata, otwarty na różnorodność ludzi i kultur, chętnie nawiązujesz nowe znajomości, pragniesz dzielić  swoje pasje z rówieśnikami z różnych stron świata, chcesz czuć się swobodnie podczas zagranicznych podróży, planujesz studia za granicą lub udział w projektach międzynarodowych, rozumiesz, że znajomość języków obcych jest niezbędna na współczesnym rynku pracy i jeśli znajdujesz przyjemność w nauce języków obcych – odnajdziesz się doskonale w klasie językowej. Swoje umiejętności komunikacyjne będziesz mógł doskonalić również podczas cyklicznych spotkań i warsztatów z wykładowcami wyższych uczelni językowych: UJK w Kielcach, UMCS w Lublinie i KUL, będziesz uczestniczył w projektach międzynarodowych, przedstawieniach językowych i współpracował z gazetką szkolną.

Klasa z realizacją rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego, przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Drugi przedmiot rozszerzony: język polski, historia, geografia – do wyboru. Drugi język obcy: francuski, niemiecki, rosyjski – do wyboru.

Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: filologia angielska, germańska, romańska, amerykanistyka, skandynawistyka, iberystyka, lingwistyka; turystyka i rekreacja, dziennikarstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo.

 

 

Klasa medyczna


Bioinżynierski

Jeśli Twoją pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z dziedziny biologii i chemii, jeśli czujesz w sobie chęć niesienia pomocy i służenia innym i chcesz w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych – ten profil jest dla Ciebie. Będąc uczniem klasy medycznej pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska UJK w Kielcach, możesz łączyć teorię z praktyką w laboratorium chemicznym i pracowni biologicznej, poszerzać wiedzę uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez Instytut Biologii i Ochrony Środowiska UJK w Kielcach, Zakład Anatomii Prawidłowej UM w Lublinie, Centrum Symulacji Medycznej WSEPiNM w Kielcach, WSBiP w Ostrowcu Św., oraz oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Opatowie; będziesz dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego oraz do konkursów i olimpiad z biologii i chemii.

Uczniowie klasy medycznej są wolontariuszami i honorowymi krwiodawcami.

Klasa z realizacją dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia.

Przygotowuje do podjęcia  kształcenia na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, rehabilitacja, analityka medyczna, dietetyka, biotechnologia, kosmetologia, weterynaria, ochrona środowiska, psychologia, zdrowie publiczne.

 

 

Klasa politechniczna


Politechniczny

Jeśli lubisz przedmioty ścisłe i chcesz poznać różne zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i informatyki oraz najważniejsze ich zastosowania, pragniesz  doskonalić umiejętność logicznego myślenia,   interesuje Cię  się  jak funkcjonuje świat i jakie prawa rządzą wszechświatem, chcesz rozwijać swoje umiejętności posługiwania się techniką komputerową – klasa o profilu politechnicznym w „ Bartoszu” jest właśnie dla Ciebie. Będąc jej uczniem, możesz współtworzyć stronę internetową szkoły, wykazać się swoją wiedzą w konkursach i olimpiadach związanych z profilem. Dzięki współpracy z  Politechniką Świętokrzyską w Kielcach i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, AGH oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, będziesz mógł uczestniczyć w akademickich wykładach oraz spotkaniach i warsztatach.

Realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka; przedmiot uzupełniający - elementy rysunku technicznego i projektowania CAD.

Nauka w tej klasie umożliwi Ci solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego i ułatwi kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów: matematyka, budownictwo, architektura, logistyka, geodezja, informatyka, kierunki politechniczne oraz wojskowe.

 


Klasa ekonomiczna


Ekonomiczny

Jeśli masz wszechstronne zainteresowania i pragniesz rozwijać zdolności matematyczne, geograficzne i społeczne wybierz kierunek ekonomiczny!

Podejmując naukę w tym profilu będziesz uczestniczył w ciekawych zajęciach poza salą lekcyjną, będziesz poznawał najbliższy region w trakcie zajęć w terenie,  uczestniczył w wyjściach i wycieczkach edukacyjnych m.in. do Muzeum Geodezji i Kartografii, Planetarium, Centrum Nauki i spotkaniach z podróżnikami. Będziesz rozwijał swoje zainteresowania i pasje uczestnicząc w spotkaniach z pracownikami banków, instytucji finansowych, geologami i pracownikami sektora górniczego. Zainteresują Cię na pewno warsztaty na Politechnice Świętokrzyskiej, Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Wojskowej Akademii Technicznej.

Klasa z realizacją rozszerzonego programu matematyki, geografii i języka angielskiego. Dodatkowe zajęcia: ekonomia w praktyce.

Przygotowuje do podjęcia  kształcenia na kierunkach: ekonomia, bankowość, finanse, rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, ekonometria, zarządzanie i inżynieria produkcji, handel zagraniczny, towaroznawstwo, turystyka, geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, oceanografia, architektura krajobrazu.

 Klasa ratownictwa medycznego i promocji zdrowia


Ogólny

Jeśli doceniasz wartość zdrowia i ludzkiego życia, lubisz pomagać innym, interesują Cię kierunki medyczne i chcesz zdobywać wiedzę i umiejętności, które przydadzą się nie tylko na dalszym etapie kształcenia, ale przede wszystkim w życiu codziennym – wybierz profil ratownictwo medyczne. Będąc uczniem tej klasy zdobędziesz bezcenne umiejętności ratowania ludzkiego życia. Będziesz uczestniczył w różnorodnych warsztatach i zajęciach z ratownikami medycznymi oraz lekarzami, dietetykami, kosmetologami, psychologami, mediatorami i pracownikami służb mundurowych. Dzięki współpracy szkoły z wyższymi uczelniami weźmiesz udział  w zajęciach anatomii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Centrum Symulacji Medycznej WSEPiNM w Kielcach, która sprawuje patronat edukacyjny nad klasami ratownictwa medycznego naszej szkoły. Uczniowie tej klasy aktywnie działają w Szkolnej Grupie Ratowniczej, prowadzą zajęcia pierwszej pomocy dla mieszkańców naszego powiatu oraz mogą ukończyć Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zdobywając tytuł ratownika.

Klasa z realizacją dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym – do wyboru spośród: biologia, chemia, wos, język angielski.

Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizykoterapia, zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria medyczna, rehabilitacja.

 

Klasa cyberbezpieczeństwa

 

Cyberbezpieczeństwo

Jeśli pasjonuje Cię matematyka i informatyka, nie boisz się nowych wyzwań i w przyszłości  chciałbyś zajmować się  bezpieczeństwem w sieci, nowy profil czeka na Ciebie.

Będąc uczniem klasy cyberbezpieczeństwa możesz poznać historię kryptografii, podstawy algorytmiki, bezpieczne infrastruktury informatyczne i bezpieczeństwo w sieciach oraz środowiskach chmurowych, zajęcia te będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców Wydziału Cybernetyki z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Na poziomie rozszerzonym realizowana będzie matematyka, fizyka i informatyka.

Nauka w tej klasie przygotuje Cię do studiowania informatyki, cybernetyki, telekomunikacji,  a w przyszłości do ubiegania się o staż np. w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością, Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Ministerstwie  Obrony Narodowej czy instytucjach wymagających zwiększonej ochrony, takich jak np. banki.

Do klasy zostaną przyjęci uczniowie, którzy wyniku rekrutacji otrzymają minimum 165 punktów.

 


Organizacja nauki języków obcych


Nauka języków obcych jest realizowana na różnych poziomach zaawansowania w małych grupach międzyoddziałowych:

 1. Grupy dla początkujących - dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej ale chcących uczyć się od podstaw tego języka w szkole średniej i uczniów rozpoczynających naukę nowego języka
 2. Grupy dla kontynuujących na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym - dla uczniów kontynuujących naukę języka ze szkoły podstawowej

Szkoła zapewnia:

 • naukę na jedną zmianę od 8:00 (lub 7:10) do 14:30
 • kształcenie na poziomie rozszerzonym, zgodnie z wybranymi przez ucznia przedmiotami kierunkowymi.
 • przygotowanie do matury umożliwiające zdawanie egzaminów na poziomie rozszerzonym i podjęcie nauki na studiach wyższych
 • rozwijanie zainteresowań:
  • w licznych kołach przedmiotowych
  • w redakcji gazetki szkolnej „Bartek News”
  • w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego (wyjazdy na basen, na narty)
  • w zajęciach Klubu Tańca
  • w Teatrze Czterdziestu
 • kształcenie przez profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • stałą opiekę medyczną, szkolnego pedagoga i doradcę zawodowego

 

Szkoła posiada:

 • halę sportową o powierzchni ponad 1000 m2
 • salę lustrzana do aerobiku
 • nowoczesna siłownię
 • szatnię z oddzielnymi szafkami dla każdego ucznia
 • dwie pracownie komputerowe dysponujące 40 komputerami
 • Internet z siecią Wi-Fi dla młodzieży
 • bibliotekę z czytelnią wyposażona w komputery
 • aulę wykładową dla 170 słuchaczy
 • laboratorium do nauki języków obcych
 • nowoczesne laboratorium chemiczne
 • pracownie przedmiotowe - wszystkie wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny
 • sklepik uczniowski
 • stołówkę szkolną
 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...