Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

(3-letnie dla absolwentów gimnazjum, 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

Oferowane klasy w liceum:


Technikum dla Młodzieży

(4-letnie dla absolwentów gimnazjum, 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

 

Oferowane kierunki w technikum:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

(3-letnie)

Wniosek o przyjęcie do szkoły:
wniosek LO dla Dorosłych.rtf
wniosek LO dla Dorosłych.pdf

Nauka w liceum zaocznym to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Nauka trwa 3 lata.


 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

 

 

Klasa prawniczo – medialna

 

Prawniczo-medialny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wos; w klasie II do wyboru warsztaty medialne lub elementy prawa. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia.

Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach

 Klasa humanistyczna


Humanistyczy

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: filologia polska, filologie obce, politologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, psychologia, historia, historia sztuki, teatrologia, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika.

 

Klasa językowa - NOWOŚĆ!


Humanistyczy

Język angielski – wiodący, drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, rosyjski)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania języków obcych, wzbogacony o wiadomości z zakresu literatury, historii, geografii, kultury i tradycji danego kraju. Uczniowie będą zdobywać wiedzę w zwiększonym wymiarze godzin z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych: wycieczki, warsztaty, obozy językowe.

Przedmioty rozszerzone: język angielski/język niemiecki/francuski/rosyjski(do wyboru) drugi przedmiot: język polski / historia / geografia(do wyboru)

Klasa językowa jest dla uczniów, którzy chcą studiować na kierunkach filologicznych, geograficznych, społecznych (np. turystyka i rekreacja – praca w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych) dziennikarstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo, humanistycznych (np. kulturoznawstwo, lingwistyka, filologia angielska, germańska, romańska, amerykanistyka, skandynawistyka, iberystyka)

Oferta

 1. Cykliczne spotkania z wykładowcami wyższych uczelni językowych, lektorami języków obcych (warsztaty na UJK w Kielcach, UMCS w Lublinie i KUL)
 2. Przygotowanie przedstawień językowych
 3. Korespondencja z uczniami z innych krajów
 4. Udział w projektach międzynarodowych np. Erasmus+
 5. Współpraca z gazetką szkolną
 6. Wycieczki edukacyjne (Londyn, Berlin, Paryż)
 7. Wakacyjne obozy językowe
 8. Udział w olimpiadach i konkursach językowych
 9. Projekty związane z przedsiębiorczością
 10. Przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego z 2 języków obcych

Jakie korzyści daje znajomość języków obcych?

 • możesz pracować za granicą lub w firmie zagranicznej w Polsce
 • swobodnie i bezpiecznie czujesz się podczas wyjazdów zagranicznych
 • oglądasz międzynarodowe stacje TV
 • rozumiesz oglądane filmy w oryginale
 • nawiązujesz znajomości i przyjaźnie
 • możesz studiować za granicą lub wyjeżdżać na stypendia zagraniczne w ramach programów UE

Klasa medyczna


Bioinżynierski

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia. Dodatkowe zajęcia z matematyki lub fizyki na poziomie rozszerzonym. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: medycyna, stomatologia, techniki dentystyczne, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, AWF, WAM, ochrona środowiska, kosmetologia, ekologia, logopedia.

 

 


Klasa politechniczna


Politechniczny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: ma-tematyka, fizyka, informatyka, przedmiot uzupełniający - elementy rysunku technicznego i projektowania CAD. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: budownictwo, architektura, matematyka, informatyka, fizyka, logistyka, kierunki politechniczne oraz wojskowe.

Klasa pod patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 Klasa ekonomiczna


Ekonomiczny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i informatyka, przedmiot uzupełniający- ekonomia w praktyce. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna.

 

 Klasa ratownictwa medycznego i fizjoterapii


Ogólny

 

z realizacją dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym - do wyboru spośród: biologia, chemia, wos, język angielski, przedmioty uzupełniające: promocja zdrowia oraz ratownictwo medyczne zakończone Kursem Kwalifikowanej Pomocy Medycznej. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizykoterapia, rehabilitacja, studia na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

 


 

 

Technikum dla Młodzieży


Technik informatyk


Technik informatyk

przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

 

Technik ekonomista


Technik ekonomista

przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 


 

Organizacja nauki języków obcych


Nauka języków obcych jest realizowana na różnych poziomach zaawansowania w małych grupach międzyoddziałowych:

 1. Grupy dla początkujących - dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w gimnazjum lub szkole podstawowej ale chcących uczyć się od podstaw tego języka w szkole średniej i uczniów rozpoczynających naukę nowego języka
 2. Grupy dla kontynuujących na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym - dla uczniów kontynuujących naukę języka z gimnazjum lub szkoły podstawowej

Szkoła zapewnia:

 • naukę na jedną zmianę od 8:00 (lub 7:10) do 14:30
 • kształcenie na poziomie rozszerzonym, zgodnie z wybranymi przez ucznia przedmiotami kierunkowymi.
 • przygotowanie do matury umożliwiające zdawanie egzaminów na poziomie rozszerzonym i podjęcie nauki na studiach wyższych
 • rozwijanie zainteresowań:
  • w licznych kołach przedmiotowych
  • w redakcji gazetki szkolnej „Bartek News”
  • w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego (wyjazdy na basen, na narty)
  • w zajęciach Klubu Tańca
  • w Teatrze Czterdziestu
 • kształcenie przez profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • stałą opiekę medyczną, szkolnego pedagoga i doradcę zawodowego

 

Szkoła posiada:

 • halę sportową o powierzchni ponad 1000 m2
 • salę lustrzana do aerobiku
 • nowoczesna siłownię
 • szatnię z oddzielnymi szafkami dla każdego ucznia
 • dwie pracownie komputerowe dysponujące 40 komputerami
 • Internet z siecią Wi-Fi dla młodzieży
 • bibliotekę z czytelnią wyposażona w komputery
 • aulę wykładową dla 170 słuchaczy
 • laboratorium do nauki języków obcych
 • nowoczesne laboratorium chemiczne
 • pracownie przedmiotowe - wszystkie wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny
 • sklepik uczniowski
 • stołówkę szkolną

 

 

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...