Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży


(3-letnie)

Oferowane klasy w liceum:


Technikum dla Młodzieży

(4-letnie)

 

Oferowane kierunki w technikum:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

(3-letnie lub 2-letnie)

 

Nauka w liceum zaocznym to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie szkoły daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Nauka trwa 3 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum lub 2 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

 


 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

 

Klasa prawniczo – medialna

 

Prawniczo-medialny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wos; w klasie II do wyboru warsztaty medialne lub elementy prawa. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filozofia.

Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach


Klasa humanistyczna


Humanistyczy

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, historia. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: filologia polska, filologie obce, politologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, psychologia, historia, historia sztuki, teatrologia, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika.


Klasa medyczna


Bioinżynierski

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia. Dodatkowe zajęcia z matematyki lub fizyki na poziomie rozszerzonym. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: medycyna, stomatologia, techniki dentystyczne, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, AWF, WAM, ochrona środowiska, kosmetologia, ekologia, logopedia


Klasa politechniczna


Politechniczny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: ma-tematyka, fizyka, informatyka, przedmiot uzupełniający - elementy rysunku technicznego i projektowania CAD. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: budownictwo, architektura, matematyka, informatyka, fizyka, logistyka, kierunki politechniczne oraz wojskowe.

Klasa pod patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie


Klasa ekonomiczna


Ekonomiczny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia i informatyka, przedmiot uzupełniający- ekonomia w praktyce. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna.


Klasa sportowo-obronna


Sportowo-obronny

 

z realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym: wos, geografia lub historia do wyboru. Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego i sztuk walki. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: mundurowych, (wojsko, policja, straż pożarna, graniczna), bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, logistyka.

Klasa pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.Klasa ratownictwa medycznego i fizjoterapii


Ogólny

 

z realizacją dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym - do wyboru spośród: biologia, chemia, wos, język angielski, przedmioty uzupełniające: promocja zdrowia oraz ratownictwo medyczne zakończone Kursem Kwalifikowanej Pomocy Medycznej. Przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizykoterapia, rehabilitacja, studia na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

 


 

 

Technikum dla Młodzieży


Technik informatyk


Technik informatyk

przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

 

Technik ekonomista


Technik ekonomista

przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 


 

Organizacja nauki języków obcych


Nauka języków obcych jest realizowana na różnych poziomach zaawansowania w małych grupach międzyoddziałowych:

 1. Grupy dla początkujących - dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w gimnazjum ale chcących uczyć się od podstaw tego języka w szkole ponadgimnazjalnej i uczniów rozpoczynających naukę nowego języka
 2. Grupy dla kontynuujących na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym - dla uczniów kontynuujących naukę jezyka z gimnazjum

  Szkoła zapewnia:
  • naukę na jedną zmianę od 8:00 (lub 7:10) do 14:30
  • kształcenie na poziomie rozszerzonym, zgodnie z wybranymi przez ucznia dwoma, trzema lub czterema przedmiotami kierunkowymi.
  • przygotowanie do matury umożliwiające zdawanie egzaminów na poziomie rozszerzonym i podjęcie nauki na studiach wyższych
  • rozwijanie zainteresowań:
   • w licznych kołach przedmiotowych
   • w redakcji gazetki szkolnej „Bartek News”
   • w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego (wyjazdy na basen, na narty)
   • w zajęciach Klubu Tańca
   • w Teatrze Czterdziestu
  • kształcenie przez profesjonalną kadrę pedagogiczną
  • stałą opiekę medyczną, szkolnego pedagoga i doradcę zawodowego

   

   

  Szkoła posiada:
  • halę sportową o powierzchni ponad 1000 m2
  • salę lustrzana do aerobiku
  • nowoczesna siłownię
  • szatnię z oddzielnymi szafkami dla każdego ucznia
  • dwie pracownie komputerowe dysponujące 40 komputerami
  • Internet z siecią Wi-Fi dla młodziezy
  • bibliotekę z czytelnią wyposażona w komputery
  • aulę wykładową dla 170 słuchaczy
  • laboratorium do nauki języków obcych
  • nowoczesne laboratorium chemiczne
  • pracownie przedmiotowe - wszystkie wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny
  • sklepik uczniowski
  • stołówkę szkolną

   

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz - dane o uczniu (według wzoru opracowanego przez szkołę)
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data ur., adres zamieszkania
  • kopia aktu urodzenia
  • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim, ponadwojewódzkim i wojewódzkim
  • karta zdrowia (składana po przyjęciu do szkoły)

   

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...