Muzeum

Wejście


O tym, że Szkoła z tak długą i bogatą tradycją powinna posiadać Muzeum rozważano już od momentu rozpoczęcia prac remontowo – budowlanych w 2005 roku.

„By czas nie zaćmił i niepamięć…”

Jan Długosz

W czerwcu 2010 w czasie sesji popularno – naukowej dotyczącej historii Szkoły została przecięta wstęga otwierająca działalność Muzeum Szkoły przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. Główny cel powstania to gromadzenie pamiątek oraz źródeł związanych z historią Szkoły i ludzi, którzy zostawili w tych murach cząstkę siebie. Muzeum znajduje się w budynku a niektóre z eksponatów zostały umieszczone w witrynach na pierwszym piętrze tuz obok pracowni historycznych.

Zgromadzone zbiory są darem byłych pracowników i absolwentów naszej Szkoły lub ich rodzin.

Do najcenniejszych źródeł świadczących o historii szkoły należą między innymi świadectwo dojrzałości o numerze 1 wystawione na nazwisko Goliński Antoni, odezwa włościańska skierowana do mieszkańców Ziemi Opatowskiej informująca o powstaniu szkoły, Statut Szkoły i wiele innych źródeł.

Wśród zbiorów Muzeum znajdują się liczne dokumenty, fotografie, przedmioty związane z historią miast i regionu. Zbiory obejmują m.in. dokumenty z prywatnego archiwum rodziny pierwszego dyrektora szkoły Jana Słomki, absolwenta Tadeusza Kucharczaka – zamordowanego na „nieludzkiej ziemi”, prywatne zbiory Pani Ireny Szczepańskiej oraz zbiory Pana Andrzeja Żychowskiego.

Młodzież z Koła Historycznego prowadzonego przez Panią Małgorzatę Grządziel i Panią Małgorzatę Kołodziej organizuje sesje popularno – naukowe przy współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków w Kielcach, przeprowadza konkursy wiedzy na temat historii szkoły, dni patrona. Nad stroną estetyczną czuwa Pani Teodora Pawełko – Kwiatkowska.

Dziękujemy wszystkim za przesłane i ofiarowane zbiory. Jesteśmy przekonani, że w 2017 roku (100 rocznica powstania Szkoły) nasze Muzeum będzie stanowiło ciekawy i żywy obiekt świadczący o działalności oświatowo – wychowawczej, ale też pozwalający przenieść się absolwentom w kraj lat młodzieńczych.Sala nr1


Sala nr2


Kroniki
 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...