Kryteria przyjęcia do klasy pierwszej
piątek, 06 marca 2015 00:00

Wniosek o przyjęcie do szkoły:
wniosek.rtf
wniosek.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pełny tekst rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na lata 2017/18 - 2019/2020.Rozporządzenie MEN

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA W WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

200

1. Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego

100

za wyniki egzaminu gimnazjalnego z:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

wynik w % pomnożony przez 0,2

wynik w % pomnożony przez 0,2

wynik w % pomnożony przez 0,2

wynik w % pomnożony przez 0,2

wynik w % pomnożony przez 0,2

2. Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie

72

za oceny na świadectwie z przedmiotów:

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy nowożytny

4) przedmiot wybrany:

- historia (klasa humanistyczna, prawniczo-medialna i sportowo-obronna)

- biologia (klasa medyczna oraz ratownictwa medycznego i fizjoterapii)

- fizyka (klasa politechniczna i informatyczna)

- geografia (klasa ekonomiczna, klasa technik ekonomista)

- informatyka (klasa technik informatyk)

przeliczenie ocen na punkty:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

3. Świadectwo z wyróżnieniem

7

4. Maksymalna liczba punktów za osiągniecia w konkursach

18

5. Wolontariat

3

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...