Cudze chwalicie swego nie znacie… - szkolny konkurs wiedzy o regionie
piątek, 11 kwietnia 2014 12:15

W dniu 11 kwietnia 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie 46 uczniów klas pierwszych przystąpiło do pierwszego etapu konkursu regionalnego.

Celem konkursu jest:

· Popularyzowanie wiedzy o regionie,

· Rozbudzenie aktywności poznawczej uczniów,

· Zainteresowanie młodzieży różnymi wartościami regionu: geografią, etnografią, kulturą,

· Wzbudzenie poczucia przynależności i identyfikacji z własnym regionem,

· Budowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnej,

· Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy,

· Popularyzowanie wiedzy o walorach geograficznych regionu,

· Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego obrazu „Małej ojczyzny”.

W pierwszym etapie młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 25 dotyczących znajomości środowiska , kultury i tradycji regionu. Zadaniem uczestników było udzielenie poprawnej odpowiedzi w oparciu o własna wiedzę i zaprezentowane przez organizatorów materiały (zdjęcia ,mapy, ilustracje).

Kolejny etap polega na przygotowaniu przez drużyny 1,2-3 osobowe prezentacji multimedialnej, filmu, gry edukacyjnej na jeden z podanych tematów (prezentacja w formie projektu szlaku turystycznego). Czas trwania prezentacji, gry, filmu – 5-7 min.

· Temat 1: „Śladami wydarzeń historycznych w Opatowie i okolicach” (np. powstania narodowe, wydarzenia I i II wojny światowej)

· Temat2: „Cuda przyrody”- najciekawsze obiekty przyrodnicze Ziemi Opatowskiej (elementy przyrody ożywionej i nieożywionej – roślinność, skały, formy rzeźby terenu itp.).

· Temat 3: „Sławni ludzie”- śladami znanych postaci Ziemi Opatowskiej (znane osoby związane z Ziemią Opatowska żyjące w przeszłości i obecnie).

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz prezentacja najciekawszych prac przez uczestników konkursu odbędzie się w czasie tzw. „Dnia regionalnego” 24 kwietnia 2014 r. zorganizowanego w naszej szkole. Autorami i organizatorami konkursu są nauczyciele geografii Małgorzata Stępień i Małgorzata Kołodziej.
 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...