Komunikaty
Patriotyczna Gra Terenowa
środa, 25 maja 2016 08:38

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie zaprasza po raz trzeci do udziału w Patriotycznej Grze Terenowej „Ziemia Opatowska – ludzie, zabytki”.

Gra jest jednym z elementów poznawania dziejów Małych Ojczyzn.

Zapraszamy do uczestnictwa zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Opatowskiego.

Gra odbędzie się 14 czerwca 2016 roku i przebiegać będzie zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie organizatora www.lo.opatow.ids.pl, który opublikowany będzie w zakładce komunikatyPatriotyczna Gra Terenowa.

Informujemy, że na najlepsze zespoły czekają cenne nagrody rzeczowe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytania prosimy kierować do panów: Piotra Kaptura lub Jerzego Strzyża, nr tel. 15 8682035.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz zgłoszeniowy.rtf

Formularz zgłoszeniowy.pdfREGULAMIN TERENOWEJ GRY PATRIOTYCZNEJ
„Ziemia Opatowska - ludzie, zabytki”

§ 1.

ORGANIZATOR i PARTNERZY/PATRONI GRY

1. Organizatorem gry jest Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów.

2. Patroni medialni

a) Wiadomości Świętokrzyskie

b) Radio Opatów

3. Patronat honorowy- Starosta Opatowski

§ 2.

UCZESTNICY GRY/GRACZE

1. W Grze mogą brać udział 3 osobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze (formularz w załączniku). Zespoły biorące udział w Grze muszą mieć opiekuna.

2. Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.

4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

5. Poprzez zgłoszenie udziału w Grze Gracze wyrażają zgodę na:

a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Graczy w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);

c) opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunków uczestników, a także imienia i nazwiska Graczy w przypadku, gdy ci otrzymają nagrody.

§ 3.

ZASADY GRY

Zasady Gry

1. Gra odbywa się 14 czerwca 2016 roku w Opatowie, rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa kilka godzin.

2. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek Gry i wykonanie powierzonego im zadania z wykorzystaniem informacji w podanej literaturze.

http://wypadnaweekend.blogspot.com/2012/08/podziemia-opatowskie.html

http://www.klimontow.net/rybnica-jedrusie.html

http://www.meopatow.republika.pl/aktualnosci.html

http://www.kolegiataopatow.sandomierz.opoka.org.pl/

http://www.dr-architektura.pl/romanska-kolegiata-w-opatowie.html

http://www.umopatow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=769&lang=pl

http://www.tpzo.net/samuel-willenberg/

http://www.tpzo.net/opatow-i-okolice/apt/

http://www.opatow.zhp.pl/

http://gadkowski.pl/publikacja/historia-kapliczki-sw-jana-w-opatowie/

http://www.opatow.bernardyni.pl/historia.html

http://www.udyomedia.pl/def-Cmentarz_%22Greki%22_w_Opatowie.html

http://gadkowski.pl/publikacja/bitwa-opatowska-21-lutego-1864-roku-ostatnia-bitwa-powstania-styczniowego/

http://www.polskieszlaki.pl/brama-warszawska-w-opatowie.htm

Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3 osoby (zwany dalej: Zespół). Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.

3. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 1 czerwca 2016 r. za pośrednictwem formularza on-line na stronie LO http://lo.opatow.ids.pl/, lub w formie listowej. (decyduje data wpływu zgłoszenia) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego datę urodzenia oraz telefon kontaktowy i adres email szefa zespołu

4. Udział w grze jest bezpłatny.

5. Gra rozpocznie się 14.06.2016 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkól nr 2 w Opatowie. Tam Organizatorzy podadzą Zespołom dodatkowe szczegóły Gry oraz pierwszą wskazówkę gdzie udać się dalej.

6. Gra kończy się 14.06.2016 r. ok. godziny 12.30.

7. Wygra drużyna, która pierwsza rozwiąże zadania, organizatorzy przewidują drugie i trzecie miejsce. Gdy pierwsze trzy zespoły ukończą Grę, reszta zespołów otrzyma informację o miejscu podsumowania Gry.

8. Na każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki.

9. Po trasie gry poruszamy się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

10. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.

11. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

12. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

13. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi, gdy trzy pierwsze drużyny kończą Grę.

14. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór Karty Startowej uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
- opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

15. Odbierając Kartę Startową, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.

§ 4.

Wyłanianie zwycięzców:

1. Wygrywa zespół, który jako pierwszy wykona zadanie opisane w par. 2 pkt. 2.

§ 5.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatorów.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

 
Nowy plan lekcji od 08-06-2015
środa, 03 czerwca 2015 10:45
Od dnia 08 czerwca 2015 roku obowiązuje nowy plan lekcji.
PLAN LEKCJI
 
Informacja o konferencji naukowej
środa, 13 maja 2015 12:03

Informujemy, że 16 maja 2015 r. o godz. 10:30 w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się KONFERENCJA NAUKOWA z okazji Jubileuszu 25-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Opatowie.

Szczegóły tutaj...

 
Przydział sal na część pisemną egzaminu maturalnego
środa, 29 kwietnia 2015 10:46
06 maja 2015 r. - język angielski - poziom podstawowy
06 maja 2015 r. - język angielski - poziom rozszerzony
07 maja 2015 r. - język polski - poziom rozszerzony
07 maja 2015 r. - biologia
08 maja 2015 r. - matematyka - poziom rozszerzony
08 maja 2015 r. - wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
11 maja 2015 r. - fizyka - poziom rozszerzony
12 maja 2015 r. - język niemiecki
13 maja 2015 r. - geografia
14 maja 2015 r. - język rosyjski
15 maja 2015 r. - chemia
18 maja 2015 r. - język francuski
19 maja 2015 r. - informatyka
19 maja 2015 r. - historia
 
Konkurs na plakat promujący szkołę
piątek, 31 października 2014 13:49

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie na plakat promujący szkołę. Dla zwycięzcy/zwycięzców przewidziana nagroda, której forma zostanie podana w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z Panią Dyrektor.

Na plakacie powinny znaleźć się następujące informację:

-nazwa szkoły;

-logo szkoły;

-inne elementy reklamowe: podkreślenie oryginalności i walorów szkoły;

-hasło reklamowe (osobno)

-informacja o Dniu Otwartym-28 IV 2015 r.

Prace indywidualne lub grupowe (zespoły max.2-3 osobowe) w formie papierowej (format A3) lub elektronicznej (PDF, JPG) proszę dostarczyć do A. Stefańskiej w terminie do 28 XI 2014 r.

 
EuroWeek - Szkoła Liderów
piątek, 26 września 2014 11:46

EuroWeek – Szkoła Liderów

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w 5-cio dniowym obozie szkoleniowym "EuroWeek – Szkoła Liderów" przygotowanym przez Europejskie Forum Młodzieży (EFM).

Przewidywany termin obozu: listopad – grudzien.

Część zajęć (do 50%) będzie prowadzona w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Dominikany, Argentyny, Meksyku i innych. Uczestnicy będą zakwaterowani w malowniczo położonych górskich miejscowościach na Ziemi Kłodzkiej (Długopole Dolne lub Długopole Zdrój).

Wkład uczestnika w projekt wynosi 320 zł (zaliczkę w wysokości 50 zł należy wpłacić do dnia 20 października 2014 r.)

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Anetą Kucharczyk.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...