Kalendarium roku szkolnego 2018/2019
wtorek, 18 czerwca 2019 17:18

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2018/2019

Wrzesień 2018

3 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Msza św. w klasztorze O.O. Bernardynów, spotkanie Dyrekcji, nauczycieli i uczniów w hali sportowej.

Wspomnienie 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczczenie poległych i pomordowanych absolwentów i nauczycieli LO im. Bartosza Głowackiego minutą ciszy i poprzez złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tamtych czasów.

9 – Otwarcie nowoczesnego obiektu sportowego - zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego. Piknik rodzinny.

11 - Młodzież z klas: IIIa i IIId oraz samorządy pozostałych klas wzięły udział
w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Tokarni. Zwiedziła też Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny.

10 – 12 - Testy diagnozujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach pierwszych.

13 – Udział uczniów z klasy IIb w wykładach i warsztatach na Politechnice Warszawskiej
w ramach IV Dnia Popularyzacji Matematyki.

20 - Pieszy rajd integracyjny klas pierwszych do Zochcinka.

21 – Spotkanie uczniów klas prawniczo – medialnych (IIa i IIIa) z absolwentami naszej szkoły - obecnie studentami prawa, dziennikarstwa i filologii włoskiej.

25 - Spotkanie wychowawców i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas trzecich.

Spotkanie młodzieży klas maturalnych z panią dyrektor - omówienie wszystkich kwestii dotyczących Matury 2019.

28 - Europejski Dzień Języków Obcych – prezentacje i konkursy, w których brali udział uczniowie klas pierwszych.

27 - Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Październik 2018

1 - Spotkanie wychowawców i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych.

3 – Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich.

Wyjazd klas: IT i IIa na film pt. „Dywizjon 303”.

4 - Udział młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych.

Próbna akcja ewakuacyjna szkoły w celu zapoznania uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia życia i zdrowia.

5 - Otrzęsiny klas pierwszych przygotowane przez klasę IIa.

10 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zbiórka krwi za pośrednictwem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach pod hasłem ''Zostać Honorowym Dawcą Krwi”, w której uczestniczyło
36 uczniów klas trzecich.

12 – Uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenie nagród wyróżnionym pracownikom szkoły i stypendium ufundowanego przez Starostę Powiatu Opatowskiego. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

15 - Koncert dla Niepodległej będący kulminacją projektu edukacyjnego pt. Wielka Polska –Niepodległa – realizowanego od stycznia 2018 roku w Bartoszu, dla uczczenia Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

16 – W Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, dziesięcioro uczniów z klasy II c
o profilu medycznym oraz ratownictwa medycznego i fizjoterapii wzięło udział
w ogólnopolskiej próbie Bicia rekordu w ilości osób jednocześnie prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową, która po raz drugi została zorganizowana w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Udział klasy Ib w uroczystej Msza Św. z okazji 40 rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II.

18 – Młodzież klas: IIId i IIc wzięła udział w zajęciach w stacji pogotowia ratunkowego
w Opatowie.

30 - Warsztaty nt. „Bądź Super Bohaterem w swoim życiu. Poznawanie swojego potencjału” dla klas o profilu prawniczo - medialnym: Ia, IIa i IIIa prowadzone przez wykładowcę Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach.

31 - Porządkowanie grobów nauczycieli i innych pracowników szkoły na cmentarzu w Opatowie. Zapalenie zniczy przed pomnikiem nauczycieli pomordowanych w czasie
II wojny światowej znajdującym się przed budynkiem szkoły.

Listopad 2018

5 – 14 – Zbiórka żywności dla czworonogów z "Przytuliska na Wiśniowej", w którą włączyła się cała społeczność Bartosza.

7 – Klasa IIIa o profilu prawniczo - medialnym uczestniczyła w zajęciach warsztatowych
w Sądzie Rejonowym w Opatowie dotyczących mediacji.

10 - VI Opatowski Bieg Niepodległości pod hasłem „Biegaj z Bartoszem” oraz Terenowa Gra Patriotyczna Opatowskie drogi do niepodległości”.

11 - Udział przedstawicieli uczniów i nauczycieli w uroczystych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Rynku Opatowskim.

Wręczenie nagród w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Regionalnego „Bonum Publicum” im. Aleksandra Patkowskiego – wyróżnienie dla uczennicy klasy IIa Mai Nowak.

13 – Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej nt. kompetencji kluczowych.

14 – Pokaz historyczny grupy rekonstrukcyjnej Explanation pt. „Droga do wolności. Losy Rzeczpospolitej w latach 1772-1921”.

16 - Nasze liceum było gospodarzem i współorganizatorem Świętokrzyskiego Dnia Treningowego programu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych. Wolontariat uczniów klasy IIId.

20 – Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

21 - Udział 25 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”.

Próbny egzamin maturalny z matematyki.

Udział uczniów z klasy Ic w Targach Pracy OHP.

22 - Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”, w którym wzięło udział 9 uczniów
z klasy IIIa.

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (wywiadówka).

30 - Uczniowie Liceum i Technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez trenera z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.

Grudzień 2018

1 – 6 - Akcja „Szlachetna paczka” koordynowana przez Samorząd Uczniowski, w którą zaangażowali się uczniowie i nauczyciele.

Wolontariusze naszej szkoły podjęli akcję na rzecz osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Opatowie, pomagając osobom chorym i samotnym w porządkach przedświątecznych.

Akcja zbierania plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnej Oli z przeznaczeniem na specjalistyczny sprzęt mający ułatwić jej codzienne życie.

3 - Opatowski „Bartosz" był gospodarzem warsztatów „Godziny kodowania” - projektu informatycznego realizowanego w ramach „Europejskiego Tygodnia Kodowania”.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy I technikum informatycznego oraz grupa uczniów z klasy IIb i IIIb.

Udział 20 uczniów klas I, II i III w szkolnych eliminacjach XVII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Uczniowie: Dawid Marcjann z kl. IIa i Aleksandra Gardynik z kl. Ib awansowali do eliminacji okręgowych.

Akademia GRASSROOTS - konferencja trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego na temat szkolenia młodzieży.

4 - Olimpiada Statystyczna, w której wzięło udział 9 osób z klasy IIb oraz 2 osoby z klasy IIIb. Największą liczbę punktów uzyskali: Agnieszka Krakowiak, Maciej Grześkiewicz
i Adrian Szostakz klasy IIb. To oni wezmą udział w kolejnym etapie olimpiady.

5 – Wycieczka uczniów klasy IIb i IIc do Kielc (wystawa „Energia” w Energetycznym Centrum Nauki oraz projekcja filmu pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”).

7 - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego. W zmaganiach wzięli udział uczniowie klasy IIb – Wojciech Baran, Mateusz Gumuła, Maciej Grześkiewicz, Adrian Szostak oraz Mikołaj Kaleta, który uzyskał najlepszy wynik.

10 - Klasa Ia o profilu prawniczo - medialnym uczestniczyła w zajęciach warsztatowych
w Sądzie Rejonowym w Opatowie dotyczących mediacji.

14 - Młodzież z klasy III b kolędowała w Domu Pomocy Społecznej w Opatowie.

17 - Uczniowie klas: Ia, Ib i Ic wzięli udział w wykładzie pt. „Drogi do niepodległości – kształtowanie się wschodniej granicy Polski” na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz w projekcji filmu pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

19 - Młodzież opatowskiego Bartosza wzięła udział w zajęciach przygotowanych przez wykładowców i studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Uczniowie poznawali fizykę poprzez eksperyment i doświadczenia na ciekłym azocie.

20 - Dwoje uczniów: Dominika Chmielewska z kl. II b i Damian Kasprzycki z kl. Ia zostało zakwalifikowanych przez Komitet Główny XLV Olimpiady Geograficznej do etapu okręgowego.

Koncert kolęd i spotkanie wigilijne Dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi oraz młodzieży naszej szkoły na hali sportowej.

23 – 31 – Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń 2019

2 - Uczennica klasy IIIc Gabriela Grad została zakwalifikowana do etapu okręgowego
43 Olimpiady Języka Angielskiego.

5 – Do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zakwalifikowali się: z matematyki Edyta Gierada oraz Filip Kryj-Gawroński kl. IIIb oraz z geografii – Anna Grzebykkl. IIIb.

6 - Uroczyste zakończenie Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego na poziomie rozszerzonym, w którym tytuł finalisty zdobyli uczniowie z kl. IIIb: Edyta Gierada, Filip Gawroński-Kryj, Karolina Słapek, Daria Grzywacz, Karol Flisek oraz Michał Grygiel. Filip Gawroński-Kryj i Michał Grygiel otrzymali również wyróżnienia.

8 - Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

9 - Troje uczniów klasy IIb o profilu politechnicznym i ekonomicznym: Agnieszka Krakowiak, Maciej Grześkiewicz i Adrian Szostak zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu III Olimpiady Statystycznej.

10 - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

12 – Bal studniówkowy uczniów klas trzecich.

14 – 27 - Ferie zimowe.

28 - Uczennica klasy II a Maja Nowak zakwalifikowała się do etapu okręgowego
XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Luty 2019

1 - Etap szkolny I edycji konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie” - walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 2 uczniów: Damian Pawlicki z kl.1 Technikum Ekonomicznego i Piotr Jędrzejewski z kl.1 LO.

Uczniowie klasy IIa i IIIa zwiedzili Wydział Archiwalny Oddziału Delegatury IPN
w Kielcach
oraz uczestniczyli w warsztatach, przeprowadzonych na „Przystanku Historia, dotyczących kryzysów w okresie PRL. Grupa młodzieży wzięła także udział w warsztatach
w Energetycznym Centrum Nauki.

2 – 3 - Drugi etap konkursu „O Diamentowy Indeks AGH" z dwóch przedmiotów: geografii, w którym udział wzięła Anna Grzebyk z klasy IIIb oraz matematyki, w którym do zmagań stanęli: Edyta Gierada oraz Filip Kryj-Gawroński z klasy IIIb.

5 - Uczniowie z klas 3a i 3b uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez pracowników kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

7 – Szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do etapu okręgowego zakwalifikował się uczeń klasy Ic: Igor Adamski oraz Julia Kaptur i Paulina Lis z klasy IIIc.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych (wywiadówka).

8 - Maciej Grześkiewicz z klasy 2b został wyróżniony przez organizatorów i zajął 21 miejsce w drugim etapie III Olimpiady Statystycznej.

9 - W Kielcach odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Geograficznej. Dominika Chmielewska z klasy II b i Damian Kasprzycki z klasy Ia zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego.

11 – 22 – Odwiedziny w gimnazjach powiatu opatowskiego Mobilnego Uniwersytetu Młodych. Temat spotkań brzmiał: „Co w głowie piszczy, czyli metody uczenia się.

14 - Troje uczniów z klasy IIIa: Błażej Słowiński, Agata Strzyż i Nikola Szczucka. biorących udział w tegorocznej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” zostało wyróżnionych.

Walentynkowa bitwa na głosy – konkurs piosenek w języku angielskim w wykonaniu klas pierwszych i drugich.

Klasy IIIa i IIId uczestniczyły w nagraniach teleturnieju Koło Fortuny w Warszawie.

15 - Pięcioro uczniów: Karolina Słapek (kl. III b), Agnieszka Krakowiak (kl. II b), Michał Masternak (kl. III b), Paulina Dyka (kl. III b) i Małgorzata Maciąg uzyskało wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta.

18 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich (wywiadówka).

21 - Z okazji 156 rocznicy wybuchu powstania styczniowego i 155 bitwy opatowskiej
w Opatowie odbyła się uroczystość poświęcona historii naszego regionu, w której brała udział młodzież klasy Ic.

22 - W Kielcach odbył się konkurs Poznaj swoje prawa w pracy, w którym uczestniczyli uczniowie z klasy I Technikum Ekonomicznego Anna Wójcik i Damian Pawlicki.

Dwoje uczniów naszej szkoły: Piotr Jędrzejewski z kl. Ib oraz Amelia Wosik z I klasy Technikum Ekonomicznego wzięło udział w etapie okręgowym konkursu wiedzy o regionie "Cudze chwalicie, swego nie znacie - walory turystyczne województwa świętokrzyskiego".

Uroczysta akademia w „Bartoszu” z okazji 156 rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz 155 rocznicy bitwy opatowskiej.

Warsztaty pierwszej pomocy dla zainteresowanych uczniów klas o profilu medycznym
i ratownictwa medycznego.

28 - Uczniowie klasy IIIa o profilu prawniczo-medialnym po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy.

Marzec 2019

1 - Klasa Ia wzięła udział w projekcji dwóch filmów poświęconych tematyce Żołnierzy Wyklętych.

4 - Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W kategorii LO
i technikum najlepsza okazała się Kinga Radosz, uczennica klasy 2b, na drugim miejscu uplasował się Michał Frejlich z klasy 3a, natomiast trzecie miejsce zajęli ex aequo Jan Lis
z klasy 1b oraz Mariusz Stadryniak z klasy 2a.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Eko-Planeta” W tegorocznej edycji brało udział
5 uczniów z klas medycznych: Igor Adamski z klasy Ic oraz Paulina Buczkowska, Aleksandra Nawodzińska, Michał Pater i Mateusz Witkowski z klasy IIc.

W Lublinie odbył się etap okręgowy XVII Olimpiady Znajomości Afryki. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Aleksandra Gardynik z kl. Ib i Dawid Marcjan z kl. IIa. Dawid został finalistą tej olimpiady.

7 - Udział uczniów klas I i II o profilu medycznym w Ogólnopolski Konkursie Chemicznym "Alchemik".

W Ostrowcu Św. odbył się Międzyszkolny Konkurs Poezji Francuskiej „Zen Maz”. I miejsce zajęła Anna Surma z klasy IIa, a wyróżnienie uzyskała Maja Nowak również z klasy II a.

8 – Spotkanie z Dariuszem Lorantym - policjantem, pisarzem, publicystą, komentatorem medialnym, nauczycielem akademickim i czołowym negocjatorem policyjnym w III RP.

11 - Sukces Anny Szostak, uczennicy klasy IIIa, która będzie reprezentowała okręg świętokrzyski w finale XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Uczniowie z klas: 1a, 1b, 1c, Technikum oraz grupy realizujące program rozszerzony
z geografii wzięły udział w nietypowej lekcji prowadzonej przez podróżnika z grupy Trzask pana Grzegorza Chachurę. Tematem spotkania był region Amazonii.

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

12 - Uczniowie klasy Ib Weronika Grudzień, Natalia Nowak oraz Jan Lis zakwalifikowali się do II etapu ogólnopolskiego konkursu językowego „Faces of America”.

Próbny egzamin maturalny z matematyki organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

13 - Klasy pierwsze o profilu prawniczo-medialnym, medycznym oraz ratownictwa medycznego wzięły udział w wykładach i warsztatach w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

14 - 10 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich wzięło udział w V wiosennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo- Planeta PLUS.

W Kielcach odbył się wojewódzki finał Olimpiady Solidarności. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2a: Małgorzata Nowak i Dawid Marcjan, który będzie reprezentował naszą szkołę w finale ogólnopolskim.

Klasa 2a o profilu prawniczo-medialnym po raz kolejny uczestniczyła w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

18 - Klasa I Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego uczestniczyła
w spotkaniu z kierownikiem Inspektoratu ZUS panem Piotrem Grzesikiem w ramach przedmiotu podstawy działalności gospodarczej.

Kolejne, cykliczne warsztaty pierwszej pomocy dla zainteresowanych uczniów z klas 1c i 2c medycznej oraz ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

20 - Uczniowie klasy Ia o profilu prawniczo-medialnym obserwowali rozprawy w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

21 – Wyjście do kina klas pierwszych i drugich z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

22 - W Lublinie odbył się II etap V edycji ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Faces of America”. Bartosza reprezentowała drużyna w składzie: Weronika Grudzień, Natalia Nowak oraz Jan Lis z klasy Ib, która zakwalifikowała się do rundy finałowej, uzyskując wysoki wynik.

Uczniowie klas 2b i 3b - politechniczno-ekonomicznych oraz 1 klasy Technikum Ekonomicznego wzięli udział w Dniach Otwartych zorganizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

23 – 24 - W Warszawie odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III a Michał Frejlich, który uzyskał tytuł laureata tej olimpiady.

29 – Młodzież Bartosza gościła w Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. Celem wizyty było zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszego liceum i technikum na organizowanych tam targach szkół.

Spotkanie uczniów klas medycznych 2c, 3c, 3d z absolwentkami „Bartosza”, które swą przyszłość związały z kierunkami i zawodami medycznymi.

Zajęcia dla kl. Ic na temat cyberprzemocy prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

30 – Udział klasy pierwszej technikum w akcji Sadzenia Lip w Zochcinku.

Kwiecień 2019

1 – 10 - Wolontariusze naszej szkoły podjęli akcję na rzecz osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Opatowie, pomagając osobom chorym i samotnym
w porządkach przedświątecznych.

3 - W Ożarowie odbył się XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy IIb Agnieszka Krakowiak (wyróżniona)
i Beata Zybała, która zajęła III miejsce.

4 - Dzień Regionalny – konkurs wiedzy o regionie skierowany do uczniów klas pierwszych.

Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich.

Spotkanie klas maturalnych z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nt. „Stresu egzaminacyjnego”.

5 - Powiatowy Konkurs - "Młodzież zapobiega pożarom".

6 - Uczniowie: Paulina Lis, Julia Kaptur z klasy IIIc oraz Igor Adamski z klasy Ic, uczestniczyli w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się
w Kielcach. Cała trójka licealistów zajęła wysokie miejsca w pierwszej dwudziestce
w województwie.

10 – W Warszawie odbyły się zawody finałowe XVII Olimpiady Znajomości Afryki. „Bartosza” reprezentował uczeń klasy IIa - Dawid Marcjan, który uzyskał po raz drugi tytuł finalisty etapu centralnego.

11 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące naukę w klasach trzecich.

12 - Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.

15 - Interdyscyplinarna lekcja dla uczniów klasy Ia poświęcona tematyce współczesnych migracji Polaków z punktu widzenia geografii, połączona z kształceniem umiejętności komunikacji w języku angielskim.

Spotkanie Dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich. Przypomnienie regulaminu i procedur egzaminu maturalnego.

15 - 17 - Rekolekcje wielkopostne i Droga Krzyżowa.

25 - Dzień Otwarty Szkoły. Prezentacja oferty edukacyjnej naszej szkoły uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

26 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III.

29 - Klasy medyczne 3c i 3d oraz członkowie Szkolnego Koła Ratownictwa Medycznego
z klasy 2c uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zwiedzili także Państwowe Muzeum na Majdanku.

30 – Udział delegacji uczniów z klasy Ic i IIb w uroczystości upamiętniającej sześciu powstańców, straconych z rąk carskich,– żandarmów Rządu Narodowego z roku 1864.

Maj 2019

3 – Udział delegacji nauczycieli i uczniów „Bartosza” w obchodach Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Opatowie.

6 - Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

7 - Pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.

8 - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

16 - „Matematyczne pojedynki w Bartoszu” - druga edycja powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum.

20 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich (wywiadówka).

23 - Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.

25 – 31 – Wycieczka młodzieży z klas drugich i pierwszych do Włoch.

27 - W „Bartoszu” miały miejsce obchody pierwszej edycji „Dnia bez hejtu”.

30 – Udział przedstawicieli młodzieży w Powiatowych Targach Pracy.

Czerwiec 2019

2 – Warsztaty artystyczne „U boku mistrza” oraz wystawa prac pod hasłem „ Z karykaturą za pan brat” podczas Jarmarku Opatowskiego.

3 – VI edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „BĄDŹ EKO” dla młodzieży gimnazjalnej Powiatu Opatowskiego.

W Kielcach odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu „Napisz, zaśpiewaj, zagraj – Dzień z życia rolnika”. Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Daniel Araźny, Krzysztof Zugaj i Jakub Marchewka z pierwszej klasy technikum informatycznego. Wszyscy trzej zdobyli wyróżnienia i atrakcyjne nagrody.

4 - Sześcioro uczniów: Marcelina Kozłowska, Gabriela Wosik, Michał Masternak, Klaudia Sudy, Natalia Saniawa z kl. IIIb i Wiktoria Dorosińska z kl. IIb uzyskało bardzo wysoki wynik i jednocześnie wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta Plus.

5 – 7 – Finał VI Olimpiady Solidarności w Poznaniu. Dawid Marcjan z kl. IIa uzyskał tytuł finalisty.

6 - Uczniowie klasy IIc uczestniczyli w zajęciach w Zakładzie Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Opatowie.

7 - IV Nocny Maraton Filmowy.

Wyjazd klasy 2c i 1c do Akademii Medycznej w Lublinie na zajęcia z anatomii.

8 – Happening pod hasłem „Stop dla hejtu”.

11 – Udział szkolnej drużyny w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej.

13 - Udział młodzieży w wykładach i warsztatach w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

14 - Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

19 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

24 - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Opracowały: Joanna Lawęda, Ewa Wójtowicz

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...