Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
poniedziałek, 01 października 2018 06:06

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2017/2018

Wrzesień 2017

4 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Msza św. w klasztorze O.O. Bernardynów, spotkanie Dyrekcji, nauczycieli i uczniów w hali sportowej.

Wspomnienie 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczczenie poległych i pomordowanych absolwentów i nauczycieli LO im. Bartosza Głowackiego minutą ciszy i poprzez złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tamtych czasów.

13 – 15 - Testy diagnozujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach pierwszych.

13 - 16 - Udział reprezentacji szkoły w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej zunifikowanych olimpiad specjalnych w Bydgoszczy. Zajęcie czwartego miejsca przez drużynę z klas trzecich.

14 – Udział uczniów z klasy IIb i IIIb w wykładach i warsztatach w ramach III Dnia Popularyzacji Matematyki w Politechnice Warszawskiej.

15 - Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych w siedzibie starostwa powiatowego. Otwarcie przez Starostę - Pana Bogusława Włodarczyka wystawy poświęconej historii Szkoły.

Recytacja tekstów rodzimych poetów w Podziemiach Opatowskich w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa przez młodzież z kl. III c.

20 - Ogólnoklasowy test wiedzy o historii szkoły - „100 LAT BARTOSZA”.

Posadzenie Jodeł Pamięci poświęconych członkom Komitetu Włościańskiego Ziemi Opatowskiej, inicjatorom założenia Prywatnego Gimnazjum Realnego im. Bartosza Głowackiego.

23 – Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, zjazd absolwentów.

26 - Europejski Dzień Języków Obcych – prezentacje i konkursy, w których brali udział uczniowie klas pierwszych.

Otrzęsiny klas pierwszych przygotowane przez klasę IIa.

Spotkanie wychowawców i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas trzecich.

27 - Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie przez klasę IIa w Światowym Dniu Turystyki.

28 - Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Spotkanie klas: Ia, Ib i IId z absolwentem liceum - panem Przemysławem Łastowieckim - obecnie lekarzem endokrynologiem.

Październik 2017

2 - Próbna akcja ewakuacyjna szkoły w celu zapoznania uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia życia i zdrowia.

3 – Rajd integracyjny klas pierwszych wraz z wychowawcami na Św. Krzyż.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich.

4 - Spotkanie integracyjne Samorządu Uczniowskiego LO im. Bartosza Głowackiego
z udziałem samorządów poszczególnych klas.

5 - Spotkanie wychowawców i dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych.

11 – Spotkanie młodzieży klas trzecich z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy nt. „Elastyczność na rynku pracy”.

12 - Finał wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody lekkoatletyczne zainaugurowały sportowy rok szkolny. Zajęcie 7. miejsca przez ekipę „Bartosza”.

13 – Uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenie nagród wyróżnionym pracownikom szkoły i stypendium ufundowanego przez Starostę Powiatu Opatowskiego p. Bogusława Włodarczyka. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

17 – Pieszy rajd klas pierwszych do Zochcinka.

18 - Magdalena Stępień, uczennica klasy IIIc została laureatką XXXV Wojewódzkiego i XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017”.

19 - Weronika Sobczyk, uczennica klasy IIc otrzymała Nagrodę Marszałka województwa świętokrzyskiego - Talent Świętokrzyski.

25 – Wyjazd grupy historycznej z kl. IIa do Centrum Edukacji IPN w Kielcach Przystanek Historia.

27 – Grupa osób z klasy IIc w ramach podsumowania projektu „Kreator możliwości” uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z zakresu chemii na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

30 edycja konkursu Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus Lingua. Plus, w którym wzięło udział 15 uczniów klas I, II i III. 4 osoby otrzymały tytuł laureata konkursu: Gabriela Grad (IIc), Tomasz Zimnicki (IIIb), Michał Pater (Ic) oraz Jakub Bilski (IIb). Wysokie wyniki uzyskali również: Maciej Wrzołek, Błażej Słowiński, Aleksandra Basak oraz Michał Frejlich.

31 - Porządkowanie grobów nauczycieli i innych pracowników szkoły na cmentarzu w Opatowie. Zapalenie zniczy przed pomnikiem nauczycieli pomordowanych w czasie II wojny światowej znajdującym się przed budynkiem szkoły.

Listopad 2017

6 - Uczniowie z klas drugich wzięli udział w 41. Olimpiadzie z Języka Niemieckiego.

7 - Szkolne eliminacje XLI Olimpiady Języka Francuskiego. Do pisemnych zawodów pierwszego stopnia przystąpił Mateusz Pawłowski, uczeń klasy III a.

8 – Uroczysta inauguracja XXI Edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej – Eutrapelia.

9 – Eliminacje szkolne XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Marcelina Furmańska i Karolina Wysopal z klasy IIIc awansowały do etapu okręgowego.

10 - V Opatowski Bieg Niepodległości zorganizowany przez LO im. Bartosza Głowackiego pod patronatem Starosty Opatowskiego p. Bogusława Włodarczyka.

11 - Udział przedstawicieli uczniów i nauczycieli w uroczystych obchodach 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Rynku Opatowskim.

13 - Etap szkolny 42 Olimpiady Języka Angielskiego. Przystąpiło do niego 7 uczniów z klas: 1a, 2a, 2c, 3b oraz 3c. Gabriela Grad (2c) decyzją Komitetu Głównego została zakwalifikowana do etapu okręgowego.

15 – 17 - Spotkania klas prawniczo – medialnych – Ia, IIa, IIId z radcą prawnym – panią Małgorzatą Musiał.

17 - Nasze liceum było gospodarzem i współorganizatorem Świętokrzyskiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Starosty Opatowskiego pana Bogusława Włodarczyka. Wolontariat uczniów klasy IId.

Uczniowie klasy pierwszej - medycznej, ratownictwa medycznegoi fizjoterapii oraz sportowo-obronnej rozpoczęli cykl warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez ratowników Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy z Ostrowca Świętokrzyskiego.

23 - Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”, w którym wzięli udział uczniowie
z klas: Ic, IIa i IIIc.

Uczniowie klas 1a, 1c, 2a i 3d uczestniczyli w wykładach i seminariach z zakresu komunikacji medialnej oraz zdrowego stylu życia, zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

24 - Udział 18 uczniów z klas pierwszych i drugich w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”.

28 - Etap szkolny 49 Olimpiady Języka Rosyjskiego, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III.

29 – Dyskoteka andrzejkowa z udziałem uczniów gimnazjów z powiatu opatowskiego.

30 – Andrzejki przygotowane dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Opatowie przez klasę IIb.

Grudzień 2017

1 – Akcja honorowego oddawania krwi, w której wzięli udział uczniowie klas trzecich.

1 – 3 - Siedemnastu uczniów z klasy medycznej, ratownictwa medycznego i fizjoterapii oraz sportowo-obronnej uczestniczyło w warsztatach ratowniczych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanych przez Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1 – 8 - Akcja „Szlachetna paczka” koordynowana przez Samorząd Uczniowski, w którą zaangażowali się uczniowie i nauczyciele.

7 - Uczniowie klas 2b, 2c, 2d uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Troje uczniów: Marcin Wróblewski (Ia), Bartosz Bara (Ib), Aleksandra Śliwa (1c) awansowało do etapu okręgowego XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

7 - 9 - Ogólnopolska Konferencja Szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych, w której uczestniczyła Pani Dyrektor Barbara Kasińska.

8 – Pięciu uczniów wzięło udział w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
o Bezpieczeństwie i Obronności. Spośród nich aż czterech zakwalifikowało się do etapu centralnego, zajmując odpowiednio miejsca: I - Michał Frejlich, III - Marcin Wróblewski, IV - Kamil Adamczyk, VII - Patryk Kos.

11 - Spotkanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (wywiadówka).

12 - Sześcioro uczniów z klas II i III: Filip Grzyb, Daniel Gorazd, Mateusz Leszczyński, Sebastian Majecki, Daria Grzywacz i Aleksandra Karnas zostało zakwalifikowanych przez Komitet Główny XLIV Olimpiady Geograficznej do etapu okręgowego.

13 i 15 - Zajęcia w Gimnazjach w Sadowiu i Bidzinach, których celem było przybliżenie idei i zasad wolontariatu.

15 - Uczniowie klas IIIb, IIIc oraz przedstawiciele innych klas zainteresowani językiem angielskim uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez kieleckie UJK.

18 – Uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 Aleksandrze Basak, uczennicy klasy IIIc.

Udział 18 uczniów klas I, II i III w szkolnych eliminacjach XVI edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Uczniowie: Sebastian Majecki i Daniel Gorazd z kl. IIIe oraz Dawid Marcjan z kl. IIa awansowali do eliminacji okręgowych.

18, 20 - Uczniowie klas IIId i IIa o profilu prawniczo-medialnym po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

21 – Wojciech Kasprzyk z IIId wygrał Konkurs Historyczny z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasze Kobylany”. Pozostałe miejsca na podium zajęli także uczniowie „Bartosza”: Marcin Wróblewski z Ia
i Michał Frejlich z IIa.

Koncert kolęd i spotkanie wigilijne Dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi oraz młodzieży naszej szkoły na hali sportowej.

23 – 31 – Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń 2018

4 - Wolontariusze z klasy IIb kolędowali w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”.

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

5 - Próbny egzamin maturalny z matematyki.

6 - Uroczysta gala rozdania nagród uczniom biorącym udział w konkursach z inicjatywy Fundacji im. Agi Skrobackiej „Wiatr w Żagle”. W Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym pierwsze miejsce w kategorii C zajął uczeń klasy 3b Maciej Kaczmarczyk. Wyróżnienie w kategorii A uzyskał Mateusz Schab - uczeń klasy 3b. Uczennica klasy Ia Maja Nowak odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie na esej pt. „Smartfon - moja miłość”.

8 - Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego.

10 – Uczniowie klasy Ia o profilu prawniczo-medialnym obserwowali rozprawy w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

12 – Marcelina Furmańska i Karolina Wysopal z kl. IIIc reprezentowały naszą szkołę w etapie okręgowy XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Wyjazd do gimnazjum w Lipniku - warsztaty nt. „Idea wolontariatu - podzielmy się doświadczeniem”.

22 - Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

24 – Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa w sieci prowadzone przez

Michała Maciejaka - trenera umiejętności miękkich z Fundacji Nowe Horyzonty.

25 - Dwóch uczniów z kl. Ib - Jakub Chyc oraz Damian Stan, zakwalifikowało się do finału 7. edycji konkursu Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.

26 – Młodzież z klasy Ic oraz IIb zainaugurowała sezon narciarski w Bałtowie.

Paulina Buczkowska, uczennica klasy Ic o profilu medycznym, otrzymała stypendium dla uzdolnionych uczniów w ramach projektu Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących.

27 – Szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, do których przystąpiło 14 uczniów z klas IIc, IIIc. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowali się: Wanad Joanna z klasy IIc oraz Foryś Jakub i Stępień Magdalena z klasy IIIc.

28 - W Pińczowie odbył się II etap Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy III b o profilu politechnicznym: Kacper Bielecki, Norbert Gumuła i Mateusz Schab.

29 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich.

30 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

31 - Sesja popularno-naukowa inaugurująca obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach projektu edukacyjnego Wielka Polska - Niepodległa.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich (wywiadówka).

Luty 2018

1 - Pan Grzegorz Bieszczad, pasjonat, podróżnik i geograf podczas spotkania z młodzieżą podzielił się wrażeniami z podróży szlakiem Świętego Jakuba.

2 - Wizyta w Gimnazjum nr 1 w Opatowie - warsztaty nt. „Idea wolontariatu - podzielmy się doświadczeniem”.

4 - „W karnawałowych rytmach” - koncert muzyki salonowej kieleckiego zespołu „Animato”.

5 – Uczniowie Jakub Chyc i Damian Stan z klasy Ib swoją pracą konkursową zdobyli wyróżnienie wśród szkół ponadgimnazjalnych w ramach Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wyjazd do gimnazjum w Baćkowicach - warsztaty nt. „Idea wolontariatu - podzielmy się doświadczeniem”.

9 – Jerycho różańcowe - czuwanie modlitewne klasy Ib przed Najświętszym Sakramentem
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy Klasztorze OO. Bernardynów,
w ramach obchodów 200- lecia diecezji sandomierskiej.

10 – Bal studniówkowy uczniów klas trzecich.

10 - 11 - W Skarżysku Kamiennej odbył się etap okręgowy XLIV Olimpiady Geograficznej, w którym wysoki wynik uzyskał Mateusz Leszczyński z kl. IIIe.

12 – 25 – Ferie zimowe.

Marzec 2018

1 - Gdy rodziła się Nasza Szkoła i Niepodległa Polska – wystawa w ramach projektu Wielka Polska – Niepodległa, przedstawiająca myśli, poglądy polityczne i społeczne oraz fotografie Józefa Piłsudskiego.

Sukces uczennic w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”. Magdalena Stępień z klasy III c dostała wyróżnienie, a wśród Laureatów Krajowych znalazła się Aleksandra Basak z klasy IIIc, która otrzymała tytuł Laureata 2 miejsca w kraju.

5 - Eliminacje okręgowe XVI Olimpiady Znajomości Afryki. „Bartosza” reprezentowało trzech uczniów: Dawid Marcjan, Daniel Gorazd i Sebastian Majecki. Dawid Marcjan uczeń klasy Ia o profilu prawniczo-medialnymzostał finalistą XVI Olimpiady Znajomości Afryki.

8 - Próbny egzamin maturalny z języka polskiego organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

Występ chłopców z okazji Dnia Kobiet.

9 - Próbny egzamin maturalny z matematyki organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

12 - Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

12 - Kolejny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. „Bartosza” reprezentowało 10 uczniów z kl. Ib, Ic, IIa, IIc, IIIc. Troje zajęło trzy pierwsze miejsca: Karol Czerwik (I), Marcelina Furmańska (II), Angelika Borzęcka (III).

13 - Szkolny etap Konkursu Wiedzy Biblijnej, w którym wzięły udział uczennice kl. 1a Małgorzata Nowak, Gabriela Gierach i Izabela Strugała. Przeszły one do kolejnego – diecezjalnego etapu konkursowego.

14 - Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta Plus. W wiosennej edycji wzięło udział 23 uczniów klas pierwszych i drugich. Najwyższy wynik uzyskali uczniowie klasy IIb: Klaudia Błaszkiewicz (wyróżnienie), Gabriela Wosik i Michał Masternak.

Wyjazd do gimnazjum we Włostowie - warsztaty nt. „Idea wolontariatu - podzielmy się doświadczeniem”.

15 - Młodzież spotkała się z pośrednikiem pracy Moniką Baszak oraz doradcą zawodowym Moniką Kozakiewicz z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Opatowie.

17 - Kacper Bielecki z klasy III b został finalistą IX Konkursu Matematycznego im. Sylwestra Kalińskiego, który odbył w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

19 - 26 uczniów z klas medycznych: 15 z IIc i 11 z IIIc wzięło udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Eko-Planeta.

21 – Udział klas pierwszych i drugich w konkursach i zabawach z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich (wywiadówka).

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Konrad Goliński i Mateusz Wiewiór wywalczyli Mistrzostwo Powiatu. Druga drużyna: Filip Grzyb i Piotr Nowakowski zajęła czwarte miejsce, a dziewczęta: Andżelika Borzęcka, Natalia Wąs drugie miejsce.

Spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Kreator możliwości”.

22 – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.

Karolina Słapek i Michał Masternak - uczniowie klasy 2b oraz Adrian Szczepański z klasy 1b wzięli udział w IX Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym dla Szkół Ponadgimnazjalnych powiatów woj. świętokrzyskiego. Karolona Słapek zdobyła wyróżnienie.

Uczniowie z kilku klas wzięli udział w interaktywnym konkursie języka angielskiego "Understand." Tomasz Zimnicki z 3b zajął 1 miejsce w województwie z wynikiem dobrym. Bilski Jakub z 2b zajął 2 miejsce w województwie, a Gabriela Grad z 2c uplasowała się na 3 miejscu uzyskując najwyższy do zdobycia wynik bardzo dobry. Tomasz Grudzień i Karol Flisek (2b) zajęli odpowiednio 4 i 5 miejsce w województwie.

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Policji i Sanepidu nt. "Dopalacze - negatywne skutki ich zażywania".

23 - 24 - Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Województwo świętokrzyskie reprezentowało trzech uczniów „Bartosza”: Kamil Adamczyk
i Patryk Kos (IIId) oraz Marcin Wróblewski (Ia). Najlepiej spisał się Marcin Wróblewski, który uzyskał tytuł Finalisty.

26 - Wyjazd do gimnazjum w Ćmielowie - warsztaty nt. „Idea wolontariatu - podzielmy się doświadczeniem”.

26 – 28 – Rekolekcje wielkopostne i droga krzyżowa. W jej poszczególnych stacjach młodzież połączyła mękę Jezusa z dramatycznymi losami Polski, która, tak jak Chrystus, została umęczona i zniewolona, aby zmartwychwstać w 1918 roku.

Kwiecień 2018

5 - Weronika Sobczyk zwyciężyła w etapie okręgowym konkursu organizowanego przez Kancelarię Senatu RP pt. „Orzeł Biały Nasza Duma” i została laureatką w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

6 – Wycieczka klas prawniczo-medialnych – Ia i IIa do Warszawy, by poznać tajniki pracy
w Polskim Radiu oraz Telewizji Polskiej.

10 - Dzień Regionalny – konkurs wiedzy o regionie skierowany do uczniów klas pierwszych.

Gimnazjaliści z Daromina uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii.

11 - Zawody finałowe XVI Olimpiady Znajomości Afryki w Warszawie. Uczeń kl. Ia - Dawid Marcjan uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego.

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 - Eliminacje wojewódzkie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości „Blok
B – Wynalazczość” w
Starachowicach. „Bartosza” reprezentowało trzech uczniów z klasy drugiej o profilu politechnicznym: Edyta Gierada, Michał Grygiel oraz Filip Gawroński – Kryj. Edyta Gierada zajęła drugie miejsce w województwie. Drużynowo nasze Liceum uplasowało się na trzecim miejscu w województwie.

16 - Uczennice z klasy IIc: Klaudia Kaptur i Weronika Sobczyk oraz z klasy Ib: Agnieszka Krakowiak i Beata Zybała wzięły udział w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Najwięcej punktów uzyskała Agnieszka Krakowiak zajmując
III miejsce.

20 - Noc Ratowników dla klasy Ic oraz młodzieży gimnazjalnej.

22 – Lekcje w stolicy uczniów klasy IIc, którzy zdobywali wiedzę m. in. w budynku polskiego parlamentu i Muzeum Narodowym.

23 – Dzień Otwarty Szkoły. Prezentacja oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów gimnazjów.

24 – Lekcja otwarta dla maturzystów dotycząca znaczenia patriotyzmu i sposobów jego realizacji przez bohaterów literackich epoki romantyzmu i pozytywizmu.

Spotkanie Dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich. Przypomnienie regulaminu i procedur egzaminu maturalnego.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące naukę w klasach trzecich.

27 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III.

Wyjazd do gimnazjum w Iwaniskach - warsztaty nt. „Idea wolontariatu - podzielmy się doświadczeniem”.

Maj 2018

3 – Udział delegacji nauczycieli i uczniów LO im. Bartosza Głowackiego w obchodach Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Opatowie.

Młodzież "Bartosza" - Julia Kaptur, Julia Kozłowska, Aleksandra Bugała, Anna Szostak, Zuzanna Grzesik i Adrian Szczepański - uczestniczyła w Wielkim Koncercie Pieśni Patriotycznych na opatowskim rynku.

4 – Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

7 - Pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.

Uroczysty finał konkursu „Orzeł Biały - nasza duma” organizowanego przez Kancelarię Senatu. I miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uzyskała uczennica z klasy II c Weronika Sobczyk.

8 - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

9 – Klasa IId uczestniczyła w projekcie na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącym tolerancji.

9 – 25 – Ustna część egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języków obcych.

10 - Spotkanie z Moniką Witkowską, podróżniczką (ponad 180 odwiedzonych krajów), miłośniczką gór, żeglarką, która po raz kolejny podzieliła się z młodzieżą swoimi przeżyciami i wrażeniami z odbytych podróży.

11 – Sukcesy uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”. Weronika Sobczyk (IIc) w konkursie prac indywidualnych uzyskała tytuł Laureata I Miejsca w Kraju,
a Marcelina Furmańska (IIIc) wyróżnienie za wykonanie albumu dotyczącego „Ptaków Polski”. Aleksandra Basak (IIIc) uzyskała wyróżnienie za najwyższy wynik w tej formie konkursu.

14 - Klasa IIc o profilu medycznym wzięła udział w spotkaniu z dr Izabelą Jarczewską - chirurgiem ogólnym i naczyniowym, dyrektorem szpitala powiatowego w Opatowie.

15 - Multimedialny wykład i wystawa prac wszechstronnego polskiego artysty – Zdzisława Beksińskiego. W wernisażu brali udział uczniowie klas pierwszych.

18 – Trzeci Nocny Maraton Filmowy połączony ze spotkaniem z pisarzem Alkiem Rogozińskim.

21 – Lekcje w terenie – w Kolegiacie św. Marcina i Podziemiach Opatowskich - dla klasy IIa.

„Matematyczne pojedynki w Bartoszu” - pierwsza edycja powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych.

24 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych (wywiadówka).

26 - Koncert zespołu muzyki salonowej ANIMATO z Kielc z okazji Dnia Matki.

28 – 29 - Wycieczka klas Ic i Ib do Krakowa i Chorzowa.

30 - Marcin Wróblewski z klasy Ia zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu „Start-up na 5-tkę”.

Czerwiec 2018

2 -3 - Prezentacja oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego podczas Jarmarku Opatowskiego.

5 – Spektakl Teatru Czterdziestu pt. "Wędrówką życie jest człowieka..." na podstawie filozoficznej baśni "Mały Książę".

6 – Warsztaty dla klas prawniczo-medialnych: Ia i IIa na temat manipulacji w reklamie przeprowadzone przez pracowników WSEPiNM im. E. Lipińskiego w Kielcach.

Przedwakacyjne warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klasy Ic.

Udział młodzieży w „Szkolnych Dniach Profilaktyki" zorganizowanych przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Iwaniskach.

Uczniowie klasy II „c" uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych wDziennym Oddziale Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Opatowie.

7- Powiatowy Konkurs Ekologiczny „BĄDŹ EKO” dla młodzieży gimnazjalnej Powiatu Opatowskiego.

„Ja i mój uczeń” - warsztaty przyprowadzone z udziałem nauczycieli gimnazjów i liceum
w Opatowie.

8 - Kolejne warsztaty dla klas prawniczo-medialnych: Ia i IIa pt. „Być jak Rocky Balboa” przeprowadzone przez pracowników WSEPiNM im. E. Lipińskiego w Kielcach.

11 - Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie przez uczniów klasy Ib.

14 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich (wywiadówka).

18 - Uczennica klasy Ia Maja Nowak zdobyła wyróżnienie w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bonum Publicum” o nagrodę im. Aleksandra Patkowskiego.

19 – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

22 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Opracowała: Joanna Lawęda

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...