Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
piątek, 29 września 2017 08:37

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2016/2017


Wrzesień 2016

1 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Msza św. w klasztorze O.O. Bernardynów, spotkanie Dyrekcji, nauczycieli i uczniów w hali sportowej.

Wspomnienie 77. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, uczczenie poległych i pomordowanych absolwentów i nauczycieli LO im. Bartosza Głowackiego minutą ciszy i poprzez złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tamtych czasów.

8 - 11 -Udział uczniów naszego LO Krystiana Mirowskiego (3C)  i Adriana Golca (2C) w V Forum Młodych Chemików zorganizowanym na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej.

12 – 15 - Testy diagnozujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach pierwszych.

13 - Próbna akcja ewakuacyjna szkoły w celu zapoznania uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia życia i zdrowia.

17 – 24 - Wyjazd naukowy do Szwajcarii z udziałem pięciu uczniów „Bartosza” uczestniczących w polsko – szwajcarskim projekcie „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” realizowanym przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

27 - Europejski Dzień Języków Obcych – prezentacje i konkursy, w których brali udział uczniowie klas pierwszych.

Spotkanie integracyjne Samorządu Uczniowskiego LO im. Bartosza Głowackiego z udziałem samorządów poszczególnych klas.

29 – Pieszy rajd integracyjny klas drugich do Zochcinka.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych.

30 – Integracyjna wycieczka klas pierwszych i ich wychowawców do Kurozwęk.

Wyjazd uczniów klasy IIB o profilu politechnicznym na Małopolską Noc Naukowców Instytutu Fizyki Jądrowej  PAN w Krakowie.

 

Październik 2016

2 – Otwarcie wystawy „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" upamiętniająca Światowe Dni Młodzieży.

3 – Inauguracja roku sportowego w szkołach. Pierwsze miejsce dla drużyny „Bartosza” w finałach powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych.

4 - Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich.

5 - Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich.

6 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat efektywnej interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych.

10 - Udział ucznia klasy IA Błażeja Słowińskiego w konkursie „KNOW AMERICA. O Stanach Zjednoczonych wiesz wszystko”.

11 – VIII miejsce drużyny z naszego Liceum w finale wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Inauguracja zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w auli Liceum.

12 – Wyjazd klasy IID do Warszawy. Warsztaty w TVP i Polskim Radiu.

13 – Uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenie nagród wyróżnionym pracownikom szkoły i stypendium ufundowanego przez Starostę Powiatu Opatowskiego p. Bogusława Włodarczyka. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

21 – Udział 42 uczniów z klas I – III w XXVIII edycji Konkursu Olimpiada Wiedzy Archimedes. PLUS LINGUA. PLUS. Tytuły laureata III stopnia dla uczennic klasy IC Gabrieli Grad i Kingi Kaczmarskiej, laureata IV stopnia dla Tomasza Zimnickiego z klasy IIB oraz laureata V stopnia dla Anny Kargul i Bartłomieja Wołcerza z klasy IC.

28 – Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 2 w Opatowie. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

Porządkowanie grobów nauczycieli i innych pracowników szkoły na cmentarzu w Opatowie. Zapalenie zniczy przed pomnikiem nauczycieli pomordowanych w czasie II wojny światowej znajdującym się przed budynkiem szkoły.

 

Listopad 2016

10 - IV  Opatowski Bieg Niepodległości zorganizowany przez LO im. Bartosza Głowackiego pod patronatem Starosty Opatowskiego p. Bogusława Włodarczyka.

11 -  Udział przedstawicieli uczniów i nauczycieli w uroczystych obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Rynku Opatowskim.

14 – Udział ośmiu uczniów z klas IC, IIB, IIC, IIIB i IIIC w XLI Olimpiadzie Języka Angielskiego.

Spektakl „Komu w drogę…?” w Opatowskim Ośrodku Kultury przygotowany przez Teatr Czterdziestu działający przy naszym liceum.

15 - Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Lipniku. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli  LO.

17 – Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności - „Produkty zbożowe – technologia i ich rola w żywieniu”. Adrian Golec i Karolina Wysopal z klasy IIC awansowali do etapu okręgowego.

18 - Udział uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego w Świętokrzyskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych odbywającego się w auli LO pod patronatem Starosty Opatowskiego p. Bogusława Włodarczyka. Wolontariat uczniów klas ID, IIE i IIID.

22 – Akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie” .

23 - Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Baćkowicach. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”, w którym wzięły udział uczennice klasy IC: Julia Kaptur, Kinga Kaczmarska i Klaudia Kaptur,  klasy IIC: Aleksandra Basak, Barbara Chrapek, Weronika Kalita i Magdalena Stępień i  Magdalena Szcześniak z klasy IIE.Bardzo dobry wynik Magdaleny Stępień.

24 – Udział 32 uczniów z klas I – III w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”.

26 – Uczeń klasy IIIC Krystian Mirowski w I etapie LXIII Olimpiady Chemicznej. II miejsce i awans do zawodów drugiego stopnia.

28 – Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

29 - Próbny egzamin maturalny z matematyki.

30 - Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego.

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier z udziałem uczniów klas pierwszych i drugich. Weronika Szemraj (IA) zajęła XI miejsce w województwie, Marcin Chodorek (IIB) – VIII miejsce w województwie, Aleksandra Basak (IIC) – X miejsce w województwie, a Rafał Koza (IA) został wyróżniony.

 

Grudzień 2016

1 – 5- Akcja „Szlachetna paczka” koordynowana przez Samorząd Uczniowski, w którą zaangażowali się uczniowie i nauczyciele.

2 -Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Bidzinach. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

5 – Udział 11 uczniów klas I i II w szkolnych eliminacjachXV edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Uczniowie: Agnieszka Gołembiewska (IID) i  Daniel Gorazd (IIE) awansowali do eliminacji okręgowych

5 – 9 – Zbiórka charytatywna „Góra Grosza”.

6 – Debata szkolna dotycząca praw i obowiązków ucznia zorganizowana przez uczniów klas IA i IC oraz Samorząd Uczniowski.

Udział 20 uczniów z klas: ID, IIE i IIIB w XII Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

8 – Uczeń klasy IA Michał Frejlichzajął V miejsce w województwie,  a uczeń klasy IIB Tomasz Zimnicki VI miejsce w Interaktywnym Konkursie Języka Angielskiego „Understand”.

Spotkanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (wywiadówka).

Uczennice klasy IC o profilu medycznym zaprojektowały i napisały książkę na konkurs organizowany przez Ridero „Misja książka”.

9 – Szkolenie „Czad i ogień. Obudź czujność” dla klas pierwszych i drugich prowadzone przez p. Łukasza Masternaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Uczeń klasy IID Wojciech Kasprzyk zwycięzcą finału okręgowego I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Akademię Sztuki Wojennej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Brała w nim udział również uczennica klasy IIIA Natalia Wierciszewska.

10 – Udział uczniów klasy IIIC Magdaleny Grześkiewicz i Krystiana Mirowskiego w pierwszym etapie Konkursu Chemicznego im. A. Swinarskiego. Krystian Mirowski zajął III miejsce w województwie i awansował do zawodów drugiego stopnia.

13 – Wystawa z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli historii.

14 – Uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 Krystianowi Mirowskiemu,  uczniowi klasy IIc.

15 – „Uczta dla ducha” poświęcona Wisławie Szymborskiej z okazji 20. rocznicy przyznania poetce Literackiej Nagrody Nobla.

Awans ucznia klasy IA Michała Frejlicha do etapu wojewódzkiego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Udział uczniów klas IID i IIIC w spotkaniu wigilijnym w Gimnazjum w Sadowiu.

16 – Awans uczniów klasy IIe o profilu matematyczno – geograficznym Filipa Grzyba i Sebastiana Majeckiego do zawodów drugiego stopnia eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej.

19 - 31 - Wystawa poświęcona Janowi Piwnikowi „Ponuremu”, jednemu z 316 cichociemnych, urodzonemu w Janowicach koło Opatowa.

21 -– Spotkanie wigilijne Dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz młodzieży naszej szkoły na hali sportowej.

23 – 31 – Zimowa przerwa świąteczna.

 

Styczeń2017

2 - Uczniowie: Magdalena Stępień z klasy IIC, Krystian Mirowski i Magdalena Zyzik z klasy IIIC zakwalifikowali się do etapu okręgowego XLVI Olimpiady Biologicznej.

10 –Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy, zdobywając tytuł „Brązowej Szkoły” i zajmując XV miejsce w województwie.

11 - Udział 11 uczniów klasy IC i 8 uczniów klasy IIC w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

12 -Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Iwaniskach.. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

13 – Wyjazd uczennic klasy IID Marceli Koneckiej, Natalii Strzępek i Kamili Witkowskiej  do Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie.

Uczennica klasy IIC Karolina Wysopal zajęła IX miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Próbna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Udział uczennic klasy ID Kariny Orłowskiej i Natalii Stawiarz w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie.

Wyjazd młodzieży klasy IIC na „Noc Biologów” zorganizowaną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

14 – III miejsce ucznia klasy IID Wojciecha Kasprzyka w II etapie LVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Prawa im. prof. Eryka Lipińskiego w Kielcach i awans do finału oraz V miejsce Patryka Kosa z klasy IID.

17 – X miejsce dla książki autorstwa uczennic klasy IC w Konkursie „Misja książka”

18 – Wizyta wolontariuszy z klasy IIID o profilu socjalnym w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Opatowie.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

19 – Zajęcia dla uczniów klas trzecich „Stres i co dalej…” oraz klas pierwszych i drugich „Efektywne uczenie się i motywacja do nauki” prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

21 – Udział uczniów klasy IIIC Krystiana Mirowskiego i Magdaleny Zyzikoraz Magdaleny Stępień z klasy IIC w eliminacjach okręgowych XLVI Olimpiady Biologicznej w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

22 – Kolejny spektakl „Komu w drogę…?” Teatru Czterdziestu na deskach Opatowskiego Ośrodka Kultury wystawiony dla mieszkańców miasta.

23 – Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w których wzięło udział 19 uczniów z klas IC i IIC o profilu medycznym. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Aleksandra Basak, Jakub Foryś i Maciej Ziółkowski z klasy IIC.

24 - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

25 – Debata szkolna „Prawa ucznia” z udziałem młodzieży z klas pierwszych.

26 - Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Sadowiu.. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

27 – Wyjazd nauczyciela fizyki w naszym LO Mirosława Pargieły do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

28 – Udział ucznia klasy IIIB Łukasza Lulina w drugim etapie X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Bal studniówkowy uczniów klas trzecich.

30 stycznia – 12 lutego – Ferie zimowe.

31 stycznia – 3 lutego – Ferie na sportowo.

 

Luty 2017

1 – Inauguracja w bibliotece szkolnej akcji czytelniczej „Bookhaton”, która potrwa do 30 kwietnia.

11 – Udział uczennic klasy IIIA Niny Dziubińkiej, Ewy Saracen i Weroniki Okulskiej oraz uczennicy klasy IIID w etapie okręgowym XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

13 - Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum z  Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

16 – Spotkanie uczniów klas: IA, ID, IID i IIIA z przedstawicielami Sądu Rejonowego w Opatowie – kuratorem Elżbietą Szcześniak – Wasieczko i sędzią Arturem Łukawskim.

17 – Finał VI Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. III miejsce dla uczniów klasy IIB Marcina Chodorka i Piotra Rycąbla,którzy przygotowali animację komputerową pokazującą zagrożenia związane z upublicznianiem danych w sieci Internet.

Udział klasy IA w wystawie reprodukcji malarstwa i grafiki Artura Grottgera „Polonia 1863” zorganizowanej przez Opatowski Ośrodek Kultury z okazji 153. rocznicy bitwy opatowskiej oraz 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

20 –Udział klasy IIIA o profilu prawniczo – medialnym w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

22 - Dzień Otwarty w „Bartoszu” dla uczniów klas trzecich Gimnazjum we Włostowie.. Zapoznanie z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego LO.

25 – VI miejsce ucznia klasy IID Bartłomieja Tworka w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Biegach Przełajowych na dystansie 3 km w Kolbuszowej.

26 – Bartłomiej Tworek, uczeń klasy IID, zdobywcą I miejsca w Biegu Żołnierzy Wyklętych na dystansie 4 km, który odbył się w Sulisławicach.

27 – Udział klasy IID o profilu prawniczo – medialnym w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (wywiadówka).

28 - Udział uczennic klasy ID Kariny Orłowskiej i Natalii Stawiarz w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie.

 

Marzec 2017

4 – X miejsce Bartłomieja Tworka w I Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych.

7 - Udział klasy IA o profilu prawniczo – medialnym w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Opatowie.

8 – Występ chłopców z klas pierwszych oraz słodka niespodzianka dla wszystkich pań  z okazji Dnia Kobiet.

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

9 - Próbny egzamin maturalny z matematyki organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

10 - Próbny egzamin maturalny z języka polskiego organizowany pod patronatem „Echa Dnia”, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Radia Kielce.

11 – Krystian Mirowski z klasy IIIC finalistą LIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. A. Swinarskiego zorganizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

13 – Udział ośmioosobowej drużyny „Bartosza”( Błażej Słowiński, Aleksandra Butner, Gabriela Wosik, Michał Lasek, Marcelina Furmańska, Kacper Bielecki, Karol Sapała i Tomasz Jarosz) w eliminacjach miejsko – gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Marcelina Furmańska zajęla I miejsce, Tomasz Jarosz – III miejsce.

15 – Dzień Matematyki w naszym LO pod hasłem: „Pieniądze to nie wszystko”.

16 – Udział czternastu uczniów klas pierwszych i drugich w IV wiosennej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta Plus”. I miejsce  - Aleksandra Karnas z klasy IC, II miejsce – Gabriela Wosik z IB, a III miejsce – Mateusz Leszczyński z IIE.

Wyjazd młodzieży z klas: IB, IIB i IIE do Śląskiego Planetarium w Chorzowie zorganizowany w ramach projektu „Kreator Możliwości” realizowanego przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Opatowie.

17 – Wyróżnienie dla uczniów z klasy IIIB Mateusza Małasińskiego i Łukasza Lulina w finale Konkursu Matematycznego im. Sylwestra Kaliskiego.

18 – 19 – Udział ucznia klasy IID Wojciecha Kasprzyka w finale LVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim.

19 – Uczeń klasy IIE Daniel Gorazd finalistą XV edycji Olimpiady Znajomości Afryki.

21 – Dzień Wiosny w „Bartoszu”.

Wyjazd uczniów klas pierwszych i drugich o nachyleniu politechnicznym na zajęcia do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zorganizowane w ramach projektu „Kreator Możliwości”.

22 – Spotkanie dyrektorów szkół gimnazjalnych z powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego.

Udział drużyny LO w Zawodach Powiatowych w Piłce Siatkowej Chłopców.

23 –Udział wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego w spotkaniu edukacyjnym na temat dopalaczy zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie.

24 – Akcja honorowego oddawania krwi.

Spotkanie uczniów klas IA i IIB z przedstawicielami Sanepidu na temat dopalaczy.

24 – 25 – Uczeń klasy IID Wojciech Kasprzyk laureatem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

25 – Alicja Wosik z klasy IIIB finalistką internetowego konkursu matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Internetowa Przygoda z Matematyką” zorganizowanego przez Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Udział uczniów z klas o profilu politechnicznym Marcina Wiśniewskiego, Wiktora Barana i Przemysława Szczura w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości „Blok B – Wynalazczość”. III miejsce dla Marcina Wiśniewskiego oraz II miejsce w kategorii drużynowej dla całego zespołu.

27 – Awans uczennic klasy ID Mileny Rutkowskiej i Anny Motyły do kolejnego etapu Konkursu Papieskiego „Patriotyzm Karola Wojtyły – 1920 – 2005”.

28 – Siatkarze z „Bartosza” mistrzami powiatu.

29 – Udział drużyny LO w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w Liceum Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Wizyta wolontariuszy z klas IId i IIe w Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej w Opatowie.

31 – Spektakl teatralny „Sen nocy letniej”w języku angielskim dla uczniów klas pierwszych i drugich przygotowany przez młodzież i nauczycieli języka angielskiego.

II Nocny Maraton Filmowy.

 

Kwiecień 2017

3 – Wizyta uczniów klasy IIc w Przedszkolu Publicznym w Opatowie i czytanie dzieciom baśni J. Ch. Andersena.

4 – Święto Patrona Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego zorganizowane w Opatowskim Ośrodku Kultury. Inauguracja obchodów stulecia szkoły.

6 –Udział  Julii Kaptur z klasy IC i Błażeja Słowińskiego z klasy IA w konkursie organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP, mającym wyłonić pary przedstawicieli młodzieży, którzy 1 czerwca zasiądą w ławach sejmowych.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

7 – V Konkurs Regionalny„Cudze chwalicie, swego nie znacie” skierowany do uczniów klas pierwszych

Pielgrzymka uczniów klas trzecich na Jasną Górę.

10 – 12 – Rekolekcje Wielkopostne.

10 – Wyróżnienie dla uczennicy klasy IIC Marceliny Furmańskiej w XVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego za pracę plastyczną inspirowaną wierszem „Wilk i owieczka”.

11 – Mateusz Masternak, zdobywca pasa federacji WBA w kategorii junior ciężkiej, gościem opatowskiego LO. Zajęcia dla klas sportowo – obronnych.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Pożarniczego „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowanego przez powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. I miejsce dla Tomasza Jarosza z klasy IIIB, a II miejsce dla Marceliny Furmańskiej z IIC, uczniów „Bartosza”.

12 – Misterium Męki Pańskiej „Daj przyjmować wszystko tak jak Ty z miłości”.

13- 18 – Wiosenna przerwa świąteczna.

21 – Lekcje o Funduszach Europejskich dla klas IB i IC.

22 – III miejsce w województwie i awans do etapu centralnego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczennicy klasy IIC Aleksandry Basak.

25 - Targi Edukacyjne „Bartosz rusza w świat”. Prezentacja oferty edukacyjnej i warunków rekrutacji przez przedstawicieli wyższych uczelni.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  podsumowujące naukę w klasach trzecich.

26 – Brązowy medal dla ucznia klasy IID Bartłomieja Tworka w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkól Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Udział Jakuba Bargieła, Adama Religi, Jakuba Kapsy, Kacpra Ciacha, Rafała Krzysztofika, Mateusza Leszczyńskiego i Karola Fliska w konkurencji drużynowej.

VII Integracyjny Przegląd Piosenki 2017 „Piosenka Religijna”.

27 - Spotkanie Dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich. Przypomnienie regulaminu i procedur egzaminu maturalnego.

Uczennica klasy IC Paulina Lis stypendystką „Regionalnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”

28 – Udział uczniów klas: IIA, IID i IIE w debacie „Reaguję – nie kabluję” zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach w ramach kampanii społecznej „Służąc, Niesiemy Bezpieczeństwo”.

Uroczyste zakończenie nauki w klasach trzecich.

 

Maj 2017

3 - Udział delegacji nauczycieli i uczniów LO im. Bartosza Głowackiego w obchodach Święta Konstytucji Trzeciego Maja na Rynku Opatowskim.

4 –  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

5 - Pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.

8 - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

9 – 26 – Ustna część egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języków obcych.

15 – Wyjazd edukacyjny uczniów klas pierwszych i drugich o profilu medycznym do Kielc w ramach projektu „Kreator Możliwości”. Zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wizyta w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”.

17 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

20 – 25 – Wycieczka młodzieży klas drugich do Włoch.

22 – Spotkanie z rodzicami uczniów klasy ID.

25 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas: IA, IB i IC.

26 – Udział młodzieży w koncercie gitarowym Jacka Ostrowskiego.

27 – Prezentacja oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego podczas Dnia Otwartego w Zochcinku.

29 – Uczniowie „Bartosza” Jakub Kapsa, Mateusz Kolera i Mateusz Łucki finalistami IX Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów 2017”.

30 – Wizyta klasy IIa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich.

31 – Udział młodzieży z LO im. Bartosza Głowackiego w Dniach Profilaktyki zorganizowanych przez Zespół Szkół w Iwaniskach.

XX edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. Spektakl młodzieży z klasy IA „Tradycje rodzinne w Polsce, ukaż ich związek z wiarą katolicką”.

 

Czerwiec 2017

2 – Noc Bibliotek. I Nocny Maraton Czytelniczy.

3 - Prezentacja oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego podczas Jarmarku Opatowskiego.

5 – Katarzyna Surma z klasy IIE finalistką XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Pracownię Lingwistyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.

6 – Julia Kaptur i Angelika Borzęcka z klasy IC,dzięki pracy „Perełka na mapie – Piórków”, zdobyły nagrodę II stopnia w XV edycji Konkursu „BonumPublicum” im. Aleksandra Patkowskiego zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz I LO Collegium Gostomianum.

IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Bądź Eko” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

7 - Dzień Otwarty Szkoły. Prezentacja oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów gimnazjów.

9 – Weronika Sobczyk z klasy IC laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o Niepodległość” w kategorii praca plastyczna – projekt banknotu 200 – złotowego zorganizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

12 – 14 - Wycieczka uczniów klas pierwszych do Kotliny Kłodzkiej i Pragi.

14 – Wyjazd grupy uczniów z klasy IIC do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na zajęcia z chemii w ramach projektu „Kreator Możliwości”.

20 – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

22 – Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

23 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 

Opracowała: Ewa Wójtowicz

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...