Miło nam poinformować, iż uczennica klasy IIA o profilu humanistycznym, Małgorzata Wicha zakwalifikowała się do części ustnej etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Małgosia napisała pracę na temat: ,,Jakim potrzebom i emocjom człowieka odpowiada podział na trzy rodzaje literackie - epikę, lirykę i dramat?’’. Uzyskana wysoka punktacja za pracę oraz test językowy dały Małgosi przepustkę do części ustnej, która odbędzie się w sobotę 04.03.2023 r. w Kielcach. Zawody II stopnia składają się z dwóch części-pisemnej i ustnej. Najpierw uczestnicy piszą rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym na jeden z podanych tematów, a następnie − po krótkiej przerwie − test językowy. Do części ustnej zakwalifikowane są osoby z najwyższa punktacją.

 

 W części ustnej członkowie jury przeprowadzają z uczestnikiem rozmowę, która ma formę obrony pracy z etapu szkolnego. Uczestnicy odpowiadają na stawiane przez członków komisji pytania związane z tematem i zawartością pracy, jej kontekstem oraz z historycznoliterackimi i językowymi zagadnieniami, pozwalającymi sprawdzić wiedzę ucznia w tych zakresach.

Gratulujemy Małgosi sukcesu i życzymy powodzenia  w sobotę na części ustnej.

Nauczycielem wspomagającym Małgosię  jest polonistka, pani Bożena Domagała- Rej.