13 grudnia 1981 r. jest datą znamienną dla polskiego narodu. W tym bowiem dniu wprowadzony został przez Wojciecha Jaruzelskiego stan wojenny. Dla Polaków było to traumatyczne doświadczenie. Oznaczało internowanie, cierpienie, rozłąkę z rodzinami, strach, niepewność bytu, problemy zawodowe, zrujnowanie kariery. Były też ofiary śmiertelne…Upamiętnienie uczestników tamtych wydarzeń stało się okazją do spotkania ze świadkami tamtego czasu, pochodzącymi z naszej ziemi, które odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Opatowie 13 grudnia 2022r. Inicjatorem spotkania był Pan Andrzej Gajek, świadek tamtego czasu, działacz-opozycjonista.

 

Obecny był również Pan Józef Małobęcki ze Staszowa – opozycjonista, który za działania na rzecz wolności w Polsce zapłacił bardzo wysoką cenę – po internowaniu zmuszony został do wyjazdu z Polski. Wśród zaproszonych gości na spotkaniu obecna była także Pani Barbara Adamska, która także była działaczką opozycji.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Opatowski – Pan Tomasz Staniek, który objął honorowy patronat na tym wydarzeniem,  Pani Małgorzata Jalowska, Przewodnicząca Rady Powiatu – pani Bożena Kornacka, Członek Zarządu Powiatu – Pan Kazimierz Żółtek, Radny Gminy Opatów – Pan Rafał Schab. Obecni byli również mieszkańcy opatowa, młodzież szkolna, przedstawiciele instytucji, regionaliści.

Upamiętnieniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego towarzyszyła wystawa dokumentów z tamtego czasu, którą przygotował Pan Andrzej Gajek oraz prezentacja multimedialna przygotowana i przedstawiona przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie i przedstawiona przez uczennicę Małgorzatę Wichę oraz piosenki w aranżacji uczennicy Aleksandry Tworek.

Dziękujemy za to spotkanie i piękną lekcję historii najnowszej.