Dnia 11.12.2020 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Jej tegoroczne hasło brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.  Głównym celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej,  w tym świadomości jej znaczenia a także wzrost zainteresowania współczesną gospodarką. Etap szkolny olimpiady polegał na rozwiązaniu testu, wykonaniu zadania z podstaw ekonomii oraz wypowiedzi opisowej na pytanie problemowe, nawiązujące do myśli przewodniej olimpiady. Do etapu szkolnego przystąpiło 7 uczniów z 3 klasy Technik Ekonomista.

O zakwalifikowaniu się do II etapu Olimpiady zdecyduje Komisja Okręgowa OWE w Kielcach. Szkolnym opiekunem i koordynatorem olimpiady jest pani Barbara Szewczyk.