To, że krew jest bardzo potrzebna nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to zwłaszcza istotne z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej, gdzie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Dlatego 09.12.2020r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, odbyła się zbiórka krwi. Łącznie na apel dotyczący pilnego oddania krwi odpowiedziało 31 osób, które się zarejestrowały, zaś krew oddało 25 osób.

W środowej zbiórce zebrano łącznie 11,5 litrów krwi. Mieszkańcy Opatowa mogli również oddać osocze, dzięki zaangażowaniu Pana Starosty Tomasza Stańka i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie, które zapewniło transport  ozdrowieńców do Kielc.