Igor Adamski, uczeń klasy IIIc o profilu  medycznym jest uczestnikiem 50 Olimpiady Biologicznej. Swoją przygodę z olimpiadą rozpoczął już w zeszłym roku szkolnym, gdy zaplanował pracę badawczą i sformułował jej temat: Wykorzystanie preparatu Oase AquaActiv SediFree do pozyskiwania związków mineralnych z mułu stawowego, jako alternatywa nawożenia sztucznego w uprawie rzodkiewki zwyczajnej (Raphanus sativus L.) w warunkach uprawy polowej. Temat pracy uzyskał pozytywną akceptację komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.

W II semestrze roku szkolnego 2019/20 oraz podczas letnich wakacji Igor zbierał informacje w dostępnej literaturze, przeprowadzał badania, analizował wyniki i wyciągał wnioski ze swojego eksperymentu. Napisanie pracy badawczej wymaga dużego zaangażowania i wiedzy. Przestawione w pracy zagadnienia znacznie wykraczają poza materiał programowy z biologii a opracowanie wyników badań dokonać należy metodami analizy statystycznej.

10 października 2020 roku Igor uczestniczył w szkolnym etapie konkursu, przystępując do rozwiązywania w ciągu 90 minut testu wiedzy biologicznej. Test obejmował 40 zadań, za które mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. W zawodach szkolnych w Polsce wzięło udział 1443 uczniów szkół średnich, z których do zawodów okręgowych zostało w zakwalifikowanych łącznie 612 uczestników, którzy osiągnęli co najmniej 18 pkt. (45%).

Miło nam poinformować iż uczeń naszego Bartosza uzyskał wynik 28pkt.(70%) umożliwiający start w dalszych etapach Olimpiady. Uczeń przygotowuje się o Olimpiady Biologicznej pod kierunkiem nauczyciela biologii pani Ewy Basak.

Igorowi życzy dalszych  sukcesów w kolejnych  etapach Olimpiady Biologicznej.