Formularz rekrutacji online już otwarty. Zapraszamy do składania wniosku o przyjecie do naszej szkoły.

--> Formularz rekrutacji online.

Złożenie wniosku online nie zwalnia od dostarczenia (od 26 czerwca do 10 lipca) wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego wniosku razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach olimpiad, konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych o zasięgu ogólnopolskim, ponad wojewódzkim i wojewódzkim.