„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu” (Flp 4, 6-7)

Słowa z Listu do Filipian były myślą przewodnią Mszy św., odprawionej w intencji maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, w dniu 7 czerwca 2020roku, w Klasztorze oo. Bernardynów w Opatowie. W tym trudnym dla wszystkich czasie, w oczekiwaniu na najważniejszy dla młodzieży egzamin dojrzałości dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie klas maturalnych zjednoczyli się we wspólnej modlitwie o pomyślność, siłę i Dary Ducha św. w ważnej dla młodych ludzi decyzji dotyczącej wyboru drogi życiowej.

Mszy św. przewodniczyli: ks. Marek Wilk oraz o. Adrian, który wygłosił piękną homilię. Pokazał wszystkim obecnym na Mszy św., że wiara może przezwyciężyć wszystko, że każdy go jest w nią bogaty, jest wartościowym człowiekiem. Podkreślił też, że w życiu chrześcijanina ważne jest, aby miał się za kogo poświęcić, czyli, aby miał kogo kochać.

Następnie młodzież złożyła wzruszające zawierzenie Matce Bożej Pocieszenia. W imieniu maturzystów odczytali je: Aleksandra Bugała (IIID) oraz Marcin Wróblewski(IIIA).Podziękowali oni za dar życia oraz za wszystkich, których spotkali na swojej drodze: rodziców, opiekunów, katechetów, wychowawców oraz nauczycieli. Zawierzyli także przebieg egzaminu dojrzałości oraz wybór dalszej drogi życiowej. Młodzież wraz z rodzicami-panią, Barbarą Bilską i panem, Józefem Komisarkiem, złożyła na ołtarzu dar: chleba, owoców, wody i wina.

Oprawę muzyczną przygotowali: Anna Surma(klasa IIID) i Natalia Hajdukiewicz( IIIB) oraz Filip Ozdoba, zeszłoroczny absolwent Bartosza, a Liturgiczną Służbę Ołtarza pełnili: Igor Kot (IIIA), Adrian Szczepański, Jan Bilski oraz Damian Stan(IIIB).

Oprawę całej Mszy św. przygotowała pani Małgorzata Grządziel.

Foto: Jakub Wiącek (kl. 1B)