Zdalne nauczanie wymaga od nas wszystkich wielkiego wysiłku, zaangażowania, aby komunikowanie się służyło zadaniom edukacyjnym i wychowawczym, pozwalało na kontakt młodzieży z nauczycielami i wychowawcami. Potrzebny jest też odpowiedni sprzęt, który służy jako narzędzie pracy w tym procesie, zaś wybuch epidemii zastał nas z różnymi możliwościami w tym względzie.

 

Dlatego z radością przyjmujemy nowe komputery i słuchawki służące do nauki online. Będą one służyć tym uczniom, którzy nie posiadają własnych. To 7 laptopów i 7 zestawów słuchawek, których zakup jest sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Bardzo dziękujemy za nowy sprzęt komputerowy i wsparcie nas w zdalnym nauczaniu.