Ludzie genialni są jak meteory. Ich przeznaczeniem jest, by spalając się, dodawali blasku epoce, w której żyją.

Te słowa wypowiedziane niegdyś przez Napoleona Bonaparte można odnieść do obecnej pracy jednego z absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie – Piotra Religi. Jest On obecnie profesorem nadzwyczajnym Instytutu Karolinska w Solnej w Szwecji oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szefem zespołu naukowców pracujących nad szczepionką na raka złośliwego.

Piotr Religa jest absolwentem opatowskiego liceum, do którego uczęszczał w latach 1987 – 1991 do klasy o profilu biologiczno-chemicznym, której wychowawczynią była Pani prof. Wanda Kłusek. Z lat szkolnych pamiętam Go jako człowieka skromnego, z dyskretnym uśmiechem, skupionego, najczęściej z zeszytem w ręku. Był życzliwym kolegą, który nigdy nie zabiegał o dominację. Charakteryzowała Go pasja do nauki, ale rozumiana w szczególny sposób, bowiem oprócz wiedzy naukowej, widoczny był u Niego zapał odkrywczy, ciekawość do eksperymentów. To wyróżniało go spośród wielu innych, również ambitnych uczniów szkoły. Jego zamiłowanie do nauk przyrodniczych, w tym genetyki i biologii molekularnej, przyniosło Mu sukcesy już w edukacji licealnej, został bowiem laureatem stopnia centralnego Olimpiady Biologicznej w 1990 r. i Olimpiady Chemicznej w 1991 r.

Po maturze sprecyzował swój rozwój w kierunku medycyny. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2003 r. w Instytucie Karolinska w Solnej w Szwecji obronił pracę doktorską na temat Rozwój hiperplazji błony środkowej przy zmianach miażdżycowych w przeszczepach. Następnie odbył trzyletnie stypendium Postdoctoral Fellowship w Microbiology and Tumor Biology Center. W latach 2008-2009 odbył staż podoktorski w Center for Cardovascular Biology UW Medicine, Department of Pathology w Seattle w Stanach Zjednoczonych oraz w Seattle Cancer Care Alliance.

Aktualnie prof. Piotr Religa jest lekarzem onkologiem, pracującym w Szwecji i nadzoruje prace nad najbardziej pożądaną szczepionką na świecie – poza szczepionką na koronawirusa - na raka złośliwego. Jego praca ma unikatowy charakter, dotyczy wykorzystania szczepionki dendrytycznej w leczeniu glejaka wielopostaciowego – raka mózgu. Choroba ta jest bardzo powszechna, a lekarze są wobec niej bezsilni. Prof. Piotr Religa jest zdania, że szczepionka na ten typ nowotworu jest możliwa, czekają na nią przecież miliony ludzi na świecie. Od kilku lat prowadzi badania w tym kierunku, które przynoszą zaskakujące odkrycia – z glejakiem silnie związany jest wirus cytomegalowirus CMV, dość powszechny wśród ludzi, którym zarażają się w dzieciństwie. Badania dotyczą sprawdzenia, czy leczenie antywirusowe może zmniejszyć powstawanie przerzutów nowotworowych, a tym samym zamienić tę śmiertelną chorobę w przewlekłą, z którą można normalnie funkcjonować.

Badania prowadzone przez zespół kierowany przez prof. Piotra Religę są bardzo trudne. Wymagają czasu, determinacji, cierpliwości, wiedzy, doświadczenia, wyrzeczeń i ogromnych nakładów finansowych, sięgających kwot wielomilionowych, a z tym nie zawsze jest łatwo, co doskonale rozumie Profesor. Skupia się On jednak na pracy badawczej, a gdy ta przynosi efekty, znajdują się też pieniądze. Z pomocą w tej sferze przychodzi w Polsce Narodowe Centrum Onkologii i firma Biomed Warszawa, a być może niebawem Agencja Badań Medycznych.

Prof. Piotr Religa jest optymistą, przekonanym, że prowadzone prace nad szczepionką zakończą się sukcesem, mimo wielu trudów, bo przyniesie ona pomoc wielu ludziom, to nadzieja światowej medycyny.

Obok Piotra Religi wielu absolwentów opatowskiego Bartosza wybrało medycynę, jako kierunek swych studiów i pracy, osiągając sukcesy na skalę krajową i międzynarodową, w tym Tomasz Religa, brat Piotra. Dla obecnego pokolenia uczniów szkoły, to nadal ciekawy kierunek studiów, stawiający wyzwania i pozwalający na realizację ambicji.

Choć prof. Piotr Religa wyjechał z Opatowa niemal 30 lat temu, to jego nazwisko jest często wspominane z wielką nadzieją na sukces badawczy, może nawet Nobla?