Przedstawiamy harmonogram konsultacji dla Maturzystów na terenie szkoły w dniach 25.05.2020 – 05.06.2020 r. oraz procedury  postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji.

Uczniów i nauczycieli obowiązują procedury zamieszczone poniżej:

PROCEDURY POSTĘPOWANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19
HARMONOGRAM KONSULTACJI

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA KONSULTACJE