Zadanie nr 8

W ramach realizacji zadania 8 Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: „Nie jesteś sam”, jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy. Uczniowie klasy 2b zorganizowali na terenie szkoły akcją plakatową. Na plakatach pojawiły się informacje o różnych formach pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba, rozpad rodziny, trudna sytuacja materialna, odrzucenie przez grupę rówieśniczą itp.) Pojawiły się też informacje o miejscach gdzie można uzyskać pomoc w kryzysowych sytuacjach Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Fundacje, Stowarzyszenia a także telefony zaufania 116 i 123). Akcja ta cieszyła się wśród uczniów dużym zainteresowaniem oraz była wstępem do konwersatoriów, które zostały przeprowadzone przez wychowawców we wszystkich klasach naszej szkoły. Lekcje te miały również na celu rozpoznanie problemów,z jakimi spotykają się uczniowie i ich rodziny. Konkluzją przeprowadzonych zajęć stało się zdanie: „W każdej sytuacji można znaleźć sojuszników, którzy będą potrafili pomóc lub wskazać instytucje, osoby, do których warto zwrócić się o pomoc”. Ponadto lekcje służyły kształtowaniu właściwych postaw społecznych, zapobieganiu znieczulicy społecznej, budzeniu empatii.

27 listopada młodzież wszystkich klas pierwszych spotkała się z panią Elżbietą Chodorek kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i Małgorzatą Stankowską-Kolasińską sekretarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodzież została zapoznana ze strukturą Ośrodka Pomocy Społecznej a także innych instytucji i organizacji pomocowych działających na rzecz rodziny. Szczególną uwagę zwrócono na lokalne instytucje pomocowe takie jak: Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Świetlica Środowiskowa. Ponadto młodzież poznała zasady przyznawania świadczeń oraz organizowania pomocy w sytuacjach kryzysowych indywidualnych osób lub całych rodzin. Poruszano także tematy związane z przemocą w rodzinie, alkoholizmem. Panie zwróciły tez uwagę na to abyśmy nie bali się szukać wsparcia w instytucjach pomocowych gdy jesteśmy w kryzysowej sytuacji.

Na zakończenie młodzież otrzymała materiały w postaci ulotek i broszur informacyjnych.

28 listopada w klasie 1a na dwóch jednostkach lekcyjnych została przeprowadzona lekcja otwarta na związana z poruszonymi problemami. Zajęcia te były kontynuacją wtorkowego konserwatorium z przedstawicielami OPS-u i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Młodzież bardzo aktywnie pracowała na zajęciach, rozwiązując postawione przed nimi problemy.

a) Magda zostaje w domu, ponieważ ma złamaną nogę.

· Co czuje Magda, dowiadując się że nie będzie mogła bawić się z innymi?

· W jaki sposób możesz jej pomóc?

b). Na zakończenie roku szkolnego na uroczystości pojawiają się wszyscy rodzice, by pogratulować dzieciom ukończenia etapu edukacji. Podczas wręczania dyplomów kolejno podchodzą do swoich dzieci, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Gdy nadchodzi kolej Szymona, którego rodzice zginęli w wypadku samochodowym nastaje cisza.

· Jak się czuje Szymon ?

· Co można zrobić by uniknąć takiej sytuacji?

c). Sylwia uczęszcza do szkoły w zaniedbanych ubraniach, nie ma odlotowych spodni jak jej koleżanki. Podczas przerw woli siedzieć na schodach, niż rozmawiać z innymi. Nie wyjeżdża na wycieczki.

· Dlaczego Sylwia tak wygląda i zachowuje się ?

· Co czuje?

· Jak można jej pomóc?

d) W waszej klasie jest Weronika, czyli uczennica, która uczy się w domu ze względu na stan zdrowia. Mogłaby i chciałaby uczestniczyć w zajęciach, wydarzeniach i imprezach szkolnych.

· Co ona czuje?

· Jak można jej pomóc?

Następnie metodą burzy mózgów pracowali nad zagadnieniem przyczyn osamotnienia w społeczeństwie oraz nad uczuciami i zachowaniem człowieka osamotnionego z powodu biedy, sieroctwa, choroby. W drugiej części zajęć zadaniem uczniów było opracowanie w grupach własnego projektu Stowarzyszenia działającego na terenie Opatowa, promującego walkę z samotnością i pomoc osobom potrzebującym.

Plakat promujący stowarzyszenie powinien:

  • Zawierać hasło przewodnie;
  • Zachęcać do współdziałania na rzecz pomocy osobom potrzebującym/samotnym;
  • Uwrażliwiać na problem samotności w społeczeństwie;
  • Zawierać informacje na temat form pracy/działalności Stowarzyszenia

Następnie liderzy grup metodą dramy prezentowali swoje projekty. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością ,pomysłowością i zaangażowaniem w czasie tych zajęć.

Za realizację zadania odpowiedzialni byli: M. Kołodziej, A. Miśkiewicz, Ł. Kasprowicz

 
Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej...